Nové publikace

Máte v pořádku své vnitropodnikové směrnice?

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. "Vnitřní směrnice pro podnikatele" vč. programu s databází všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize nově v e-shopu KDP ČR!

27.05.2021 Publikace

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně - nová publikace v našem e-shopu!

Komplexní pohled na úpravu podpory výzkumu a vývoje obsaženou v zákoně o daních z příjmů přináší nová kniha Tomáše Rydvala.

06.05.2021 Publikace

Problematika zdaňování OSVČ v r. 2021: Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ a další poplatníky s dílčím základem v § 7

Podrobný výklad daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP vč. novinek, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 v nové publikaci v e-shopu KDP ČR.

03.05.2021 Publikace

Nejaktuálnější rozsudky, které naznačují směr vývoje rozhodování v daňových věcech, najdete v nové publikaci Daňová judikatura!

Judikáty NSS a Ústavního soudu ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a procesních záležitostí při daňových kontrolách s důrazem a vztah k rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. 

28.04.2021 Publikace

Právě vyšlo: Exekuce v praxi a Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Upozorňujeme na nové publikace v e-shopu: Exekuce v praxi - přehledné, srozumitelné odpovědi na otázky z oblasti exekučního řízení.  Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě - zákon o finanční kontrole dopadá na cca 18 000 organizací veřejné správy. ...

16.04.2021 Publikace