Aktuality

Nové publikace

ESG a účetní souvislosti - první ucelený průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti!

Kniha představuje nejenom odbornou metodickou pomůcku, podle čeho a jak zprávu sestavit, ale také názorně na více než 50 obrázcích přibližuje přerod dat na informace, uvádí přehledné tabulky a grafy, které pomohou logicky publikovat potřebné informace.

14.09.2023 Publikace

Naučte se aktivně řídit svůj život - návody a postupy, jak stihnout všechno důležité, najdete v knize Time management

Začtěte se do příručky zkušených autorů a proměňte svůj boj s časem na plnohodnotné prožívání času.

01.09.2023 Publikace

Získejte kompletní a ucelený přehled o spotřebních daních! Publikace "Zákon o spotřebních daních. Komentář" nově v prodeji

Nejrozsáhlejší komentář pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.

01.09.2023 Publikace

Nové vydání Daňových zákonů právě v prodeji!!!

Aktuální vydání Daňových zákonů obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví, včetně souvisejících vyhlášek a úprav, vybraných pokynů ministerstva financí ČR a profesních předpisů....

10.08.2023 Publikace

Komentář k nařízení eIDAS - nakoupíte u nás!

Komentář k nařízení eIDAS (nařízení EU 910/2014), vybraným prováděcím předpisům a českým adaptačním zákonům (zák. č. 297/2016 Sb. a zák. č. 250/2017 Sb.) je kompletním a aktuálním zpracováním celé problematiky elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce....

02.08.2023 Publikace
Název souboru Velikost