Nové publikace

Ucelený praktický komentář právní úpravy daňového řádu - novinka v našem e-shopu

Potřebujete jasným a srozumitelným jazykem objasnit podstatu a úskalí jednotlivých postupů daňového procesu? Právě vychází nová publikace Daňový řád v edici Praktický komentář!

08.10.2019 Publikace

Nová publikace Slovník pojmů IFRS

Novinkou v našem e-shopu je aktualizovaný slovník pojmů používaných v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Najdete v něm mimo jiné aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a zpět i vazby na jednotlivé IAS/IFRS.

26.09.2019 Publikace

Právě vychází nové vydání Cvičebnice-daňový systém ČR a Česká daňová soustava - soubory publikací a CD-ROMu

Využijte možnost procvičit svoji znalost daní na příkladech! Nejen pro uchazeče o zkoušku na daňového poradce je určen třídílný komplet Cvičebnice - daňový systém ČR a novinka Česká daňová soustava - obojí vč. CD-ROMu. 

17.09.2019 Publikace

Nepostradatelná pomůcka pro zkušené účetní i začátečníky: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line!

Nabízíme nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. Nově rozšířeno o hesla z oblasti DPH!...

11.09.2019 Publikace

Průvodce ČÚS v návaznosti na rozpočtová pravidla a zákon o obcích 2019- nakupujte v našem e-shopu!

Pro všechny účetní na obci, které chtějí zdokonalit svoji práci, a také pro všechny daňové a účetní kanceláře, které se o obce a příspěvkové organizace starají nebo starat budou, je určena publikace ing. Pěvy Čoukové.

30.08.2019 Publikace