Aktuality

27. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Fyzicky se Valné hromady zúčastnilo 257 daňových poradců, kteří disponovali 459 hlasy.

15.11.2019 Tiskové zprávy

Zrušení účtů KDP ČR v Komerční bance, a.s.

Komora  ruší z organizačních a praktických důvodů svoje účty v Komerční bance, a.s., a to jak účet vedený v CZK č. 1095470287/0100, tak i účet vedený v EUR č. 35-479890227/0100. Pro budoucí úhrady používejte, prosím, pouze účet vedený v UCB č. 2107491443/2700.

18.11.2019 Aktuality

Zrušení PO BOXu Komory

Korespondenci je možné nadále směřovat na poštovní adresu Komora daňových poradců ČR, Kozí 26/4, 602 00 Brno nebo do datové schránky (ng6adi3). 

15.11.2019 Aktuality

Mimořádný seminář: Počítání příkladů z podzimních kvalifikačních zkoušek 2019 - simulace v Praze, 23. 11. 2019 - vhodné před jarní přípravou!

Vhodné před jarní přípravou na kvalifikační zkoušky 2020! Využijte příležitost poučit se z chyb, které se při posledních písemných zkouškách u uchazečů objevovaly a diskutujte s přednášejícími, zkušebními komisaři, možná řešení.

15.11.2019 Vzdělávání pro veřejnost

Přípravné kurzy ke zkouškám na daňového poradce - jarní příprava začíná tradičně mimořádnými kurzy v lednu 14. 1. 2020!

Přípravné kurzy ke zkouškám na daňového poradce.

14.11.2019 Vzdělávání pro veřejnost