Aktuality

Konference a semináře

Právní vzdělávání pro poradenství Brno - Zahájení již příští týden!

Komora, ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, připravuje nový cyklus vzdělávacího programu "Právní vzdělávání pro poradenství". Dvouletý vzdělávací program, který obsahuje 18 přednášek, odstartuje 25. 2. 2019.

19.02.2019 Konference a semináře

Novinky z daňové a účetní legislativy v hotelu Olšanka

Nově připravený seminář by měl seznámit účastníky s novinkami ze schvalované i připravované legislativy. Možnost diskuse s kompetentními zástupci Ministerstva financí k současné daňové politice České republiky včetně základních informací k daňovému balíčku 2019.

31.01.2019 Konference a semináře

Online stream semináře Aktuální novinky a témata z daňové a účetní legislativy a legislativní plány na nejbližší období

Nově připravený seminář by měl seznámit účastníky s novinkami ze schvalované i připravované legislativy. Možnost diskuse s kompetentními zástupci Ministerstva financí k současné daňové politice České republiky včetně základních informací k daňovému balíčku 2019.

29.01.2019 Konference a semináře

Slovensko-české fórum 2019 - SAVE THE DATE

Tradiční dvoudenní setkání daňových poradů z Česka a Slovenska nad daňovou problematikou obou zemí se uskuteční 11. - 12. dubna 2019 v Bratislavě.

21.01.2019 Konference a semináře

Přednáška kybernetické hrozby - nabízíme sponzorovaná místa pro studenty

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze pořádá seminář na téma kybernetické hrozby. Akce se koná dne 6. 12. 2018 na VŠE v Praze. Seminář bude probíhat v angličtině.

03.12.2018 Konference a semináře

Poslední volná místa - 9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

Hlavními tématy semináře budou praktické aspekty základních principů účetnictví a připravované novinky ze strany Ministerstva financí.

01.12.2018 Konference a semináře

Seminář: Zdaňování v neziskovém sektoru - aneb, kde končí zákon, začínají pochybnosti

Pro vaši informaci přikládáme nabídku na připravený seminář s lektory - členy sekce odborného kolegia pro neziskové organizace KDP ČR, Ing. Adamcem, RNDr. Beránkem, Ing. Burešem, RNDr. Mgr. Coufem, Ing. Lampou a Ing. Pacákovou, který se uskuteční 23. listopadu v Praze.

13.11.2018 Konference a semináře

11th European Tax Advisers’ Professional Affairs Conference

CFE Tax Advisers Europe a Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) Vás srdečně zvou na 11th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs, která se bude konat v pátek 23. listopadu 2018 v Madridu. Tématem konference bude transparentnost v oblasti zdanění a problematika implementac...

17.10.2018 Konference a semináře

IFA konference k převodním cenám / 16.10.2018, Praha

Zveřejňujeme podrobný program akce. Registrace na konferenci je možná do 10.10.2018

03.10.2018 Konference a semináře

VIII. ročník mezinárodní konference z cyklu Daně bez hranic

VIII. ročník mezinárodní konference z cyklu Daně bez hranic pořádá Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Dolnoslezskou pobočkou Polské komory daňových poradců ve dnech 12. - 13. 10. 2018 ve Vratislavi v Polsku.

03.10.2018 Konference a semináře

Právní vzdělávání pro poradenství v Plzni - poslední možnost přihlášení

Cílem kurzu je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi. Obsah přednášek byl na základě zkušeností z minulého běhu upraven tak, aby ještě více odpovídal potřebám profese a poznatky z kurzu byly v praxi daňových poradců c...

02.10.2018 Konference a semináře

Vize a současnost uplatňování DPH - angličtinářský workshop

Obohacení slovní zásoby --- diskuse s kolegy --- nácvik prezentačních dovedností

16.09.2018 Konference a semináře

Společný seminář KDP ČR, NSS a MF ČR - fotogalerie

Společný seminář se tradičně konal na půdě Nejvyššího správního soudu v Brně dne 11. září 2018. Všem zúčastněným děkujeme za účast a podnětnou diskusi.

13.09.2018 Konference a semináře

Právní vzdělávání pro poradenství Praha

Pro zájemce nabízíme možnost se přihlásit do již otevřeného cyklu Právního vzdělávání, který Komora pořádá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze.

02.09.2018 Konference a semináře

Global Tax Policy Conference

SAVE THE DATE. Ireland / 22-24 May 2019

20.07.2018 Konference a semináře

Setkání s italskými daňovými poradci v Brně - předběžný zájem

Studijní návštěva italských daňových poradců v Brně se uskuteční ve dnech 19. až 23. 9. 2018.  

05.06.2018 Konference a semináře

Vyšší účetnictví pro DP na VŠE - poslední volná místa

Kurz vyššího účetnictví na VŠE v Praze v termínu 14. až 16. 5. 2018 - poslední volná místa

03.05.2018 Konference a semináře

Ekonomická činnost při prodeji majetku, zejména v oblasti nemovitých věcí - prodej majetku, který není součástí obchodního majetku plátce DPH

Představujeme poslední téma XI. ročníku diskusniho semináře Česko-slovenské fórum, 17. - 18. 5. 2018, Brno, tentokrát z oblasti DPH

02.05.2018 Konference a semináře

Stavební pozemky – definice, vazba na stavební předpisy

Představujeme třetí téma XI. ročníku diskusniho semináře Česko-slovenské fórum, 17. - 18. 5. 2018, Brno, tentokrát z oblasti DPH.

25.04.2018 Konference a semináře

Vymezení příjmů fyzických osob z pohledu daně z příjmů (cestovní náhrady, zaměstnanecké benefity atd.)

Druhé téma Česko-slovenského fóra, 17. -18. 5. 2018, Brno

19.04.2018 Konference a semináře

Česko-slovenské fórum 2018

18.04.2018 Konference a semináře

Pozvánka na workshop "Daňové ráje. Škodlivá, či prospěšná konkurence?"

Praha, 22.5.2018 / Na setkání jsou zváni všichni, kdo se mezinárodním zdaněním zabývají či se o ně zajímají a mají chuť diskutovat o daňových rájích nebo si takové výměny názorů poslechnout.

18.04.2018 Konference a semináře

XXI. ročník mezinárodní odborné konference Akademie STING

Akademie STING pořádá pod záštitou Komory daňových poradců ČR již  XXI. ročník mezinárodní odborné konference​.

18.04.2018 Konference a semináře

Česko-německý daňový seminář / Plzeň, 26. - 27. dubna 2018

Akce se koná již příští týden. Poslední volná místa.

17.04.2018 Konference a semináře

CFE Forum 2018, Belgie - Brusel

CFE Forum 2018 na téma “"Fair Taxation of the Digital Economy" se letos koná dne 19. dubna 2018 v Bruselu.

05.04.2018 Konference a semináře

Česko-slovenské fórum 2018 / Brno, 17. - 18. května 2018

Hlavní témata: daňově uznatelné a neuznatelné výdaje včetně základní podmínky daňové uznatelnosti; vymezení příjmů fyzických osob z pohledu daně z příjmů; aktuální problémy a judikatura; stavební pozemky – definice, vazba na stavební předpisy; ekonomická činnost při prodeji majetku, zejména v o...

02.04.2018 Konference a semináře

Právní vzdělávání pro poradenství Praha - přihlášky stále přijímáme

KDP ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pořádá další cyklus dvouletého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství.

01.04.2018 Konference a semináře

Kurz "Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací"

Uvolnila se dvě místa v kurzu v rámci programu "Efektivní komunikace pro daňové poradce". Kurz se koná 5.-6. dubna 2018.

26.03.2018 Konference a semináře

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí - konference VŠE

Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá mezinárodní konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí s podtitulem 100 let veřejných financí v České republice. 

11.03.2018 Konference a semináře

VAT fórum 2018 - již tento pátek

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, Maria-Elena Scoppio, z Evropská komise z Bruselu, Grzegorz Poniatowski, ředitel Fiscal Policy Studies v CASE (Institut provádějící odhady mezery DPH pro Evropskou komisi) a další přední odborníci na oblast daní a DPH jsou panelisty mezinárodní konference pořá...

24.01.2018 Konference a semináře