Konference a semináře

ON-LINE STREAM - DAŇOVÉ A ROZPOČTOVÉ PRÁVO Z PRÁVNICKÉ FAKULTY UK

Publikováno 15.09.2020
ON-LINE STREAM - DAŇOVÉ A ROZPOČTOVÉ PRÁVO Z PRÁVNICKÉ FAKULTY UK

Dvoudenní seminář, 21. 9. a 5. 10. 2020
Komora ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
 

Přihlásit se na on-line stream semináře

O čem to bude?

Vracení nadměrných odpočtů, zneužití práva v daních, zdanění církevních restitucí, formulářová podání při správě daní, poskytování informací správci daně (DAC5 a DAC6), zásada ne bis in idem nebo elektronické evidenci tržeb jsou jen některá témata dvoudenního semináře. Lektorem semináře je doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (viz foto), který působí na Právnické fakultě a také na Ministerstvu financí na odboru Daňová legislativa a v odborných pracovních komisích ministerstva.

Proč to pořádáme?

Seminář vychází z přednášky, která byla nejlépe hodnocena na posledním běhu právního cyklu pro daňové poradenství, a protože se otevření celého cyklu v následujícím období neplánuje, nabízí Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy tento seminář samostatně. Seminář je určen širokému spektru posluchačů, kteří se zabývají daňovou problematikou, kterým přinese potřebnou přidanou hodnotu k běžnému daňovému poradenství.

Kdo to lektoruje?

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (viz foto)
Lektor se specializuje na rozpočtové právo, daňové právo (v širším slova smyslu) a otázky subjektů finančního práva. Působí na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem Vědecké rady a předsedou Akademického senátu Právnické fakulty UK. Pan Boháč je rovněž členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Působí rovněž na Ministerstvu financí v odboru Daňová legislativa. Od roku 2014 je předsedou rozkladové komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní. Je rovněž předsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky.

Nezkrácený profil přednášejícího naleznete www.radimbohac.cz