Evidence skutečných majitelů a další témata na Právnické fakultě UK

Publikováno 18.10.2021
Evidence skutečných majitelů a další témata na Právnické fakultě UK

Kurz Aktuální a sporné otázky obchodního a daňového práva pořádá Komora ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Školení můžete absolvovat prezenčně v Praze na fakultě nebo sledovat prostřednictvím on-line streamu z pohodlí Vaší kanceláře. Termín školení je 24. - 25. listopadu 2021. Níže přinášíme anotace k jednotlivým tématům celého školení.

Evidence skutečných majitelů -  přednášející je JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Lektor seznámí posluchače se zásadními novinkami, které s účinností od 1. června 2021 přinesl zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a spolu s ním rozsáhlá novelizace souvisejících předpisů provedená zákonem č. 527/2020 Sb., především pokud jde o nové vymezení skutečných majitelů, povinnosti evidujících i povinných osob ve vztahu k jejich rozkrývání i citelné sankce za jejich nedodržení.

Novela ZOK 2021, likvidace obchodních společností  -  přednášejícím je JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Lektorka seznámí posluchače s nejvýznamnějšími změnami, které od 1. 1. 2021 přinesla novela zákona o obchodních korporacích. Další část bloku se zaměří na téma likvidace obchodních společnost

Aktuální otázky daňového práva - přednášejícím je prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Výklad se zaměří na aktuální otázky daňového práva, a to nejen na poli legislativním, ale i judikaturním. Pojednáno bude o změnách daňového práva souvisejících s pandemií koronaviru (zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, pozastavení EET atd.). Stranou nezůstane ani otázka digitální daně a mezinárodní spolupráce při správě daní. Probrány budou i recentní judikáty ÚS v daňové oblasti a řízení v této oblasti probíhající. Důraz přitom bude kladen především na kapitálové společnosti.

Přihláška a další podrobnosti