Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Efektivní komunikace pro vedoucí pracovníky, majitele daňových kanceláří a OSVČ

Umění vedení lidí v sobě zahrnuje jak vedení ostatních tak inspiraci vlastním příkladem. V tomto kurzu se posluchači dozvědí, jak efektivně vést skupinu lidí i sebe sama, jak delegovat úkoly a tím kultivovat přijetí vlastní zodpovědnosti, a také jak vést motivující rozhovory s podřízenými či klienty.

Výstupem kurzu bude výrazný posun v jednotlivých komunikačních dovednostech účastníků vyjádřený v subjektivním hodnocení, formulování vlastních akčních kroků spolu s konkrétními kroky realizace

Na základě poptávky účastníků je organizován navazující workshop.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky.

Obsahová náplň

Modul 1: Řízení týmu a vedení konzultací s klienty

Komunikace založená na vzájemném respektu, naslouchání, osobním ne-hodnocení a hledání společného řešení je základem každého úspěšného vztahu. V tomto modulu se posluchači dozvědí, na co se v komunikaci s druhým soustředit, jaké jsou potřeby vlastní a jaké druhé strany, jak se připravit na konzultaci s přidanou hodnotou pro klienta a jak ji vést.

 • Principy efektivní komunikace
 • Aktivní naslouchání
 • Cyklus efektivní komunikace – od úvodu k závěru a potvrzení
 • Znalost vlastních potřeb a znalost a potřeb partnera
 • Příprava konzultace
 • Klient, potenciální klient a jeho očekávání
 • Profesní a osobní potřeby poradce  
 • Vedení konzultace a její přidaná hodnota pro klienta
 • Příprava vedení porady / konzultace
 • Efektivní vedení porad a jednání
 • Body language a vizuální styl, který mi pomůže

Modul 2:  Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací

Tento modul se soustřeďuje na respektující prosazení vlastních požadavků a  řešení obtížných komunikačních situací, které mohou nastat při komunikaci se subjekty státní správy nebo obchodními partnery.

 • Vystupování, prezentace sebe sama a vlastních požadavků
 • Asertivní jednání
 • Transakční analýza (dítě-rodič-dospělý)
 • Stanovení cíle rozhovoru
 • Vymezení komunikačního prostoru
 • Kdo je komunikační partner
 • Základní principy účinné argumentace
 • Příprava potenciálních argumentů
 • Umění říci „NE“
 • Nalézání řešení při souběhu úkolů od více zadavatelů
 • Volba vhodných asertivních technik
 • Manipulace a jak ji rozpoznat
 • Obrana proti manipulaci

Modul 3: Time management a zvládání stresu, cesta dál

Zvládání stresu je klíčovou dovedností pro výkon účetního, daňového poradce v termínově vypjatých obdobích, zároveň je prevencí tzv. syndromu vyhoření; umět zvládnout stres přispívá k pracovní výkonnosti a vnitřní stabilitě. V tomto modulu se posluchači dozvědí a prakticky vyzkoušejí, jak plánovat, řídit své úkoly, efektivně využívat čas a předcházet stresu.

 • Stanovení priorit
 • Řízení úkolů
 • Využívání času
 • Prevence stresu, průběžné přehodnocování priorit, práce na více projektech najednou
 • Základní techniky NLP (neuro-lingvistického programování)
 • Techniky odolnosti vůči stresu
 • Kladení otázek koučovacím způsobem
 • Formulování pracovní/ životní vize
 • Osobní směřování
 • Vlastní pracovní/životní hodnoty
 • Posilování vlastních silných stránek
 • Akční kroky a realizace


Termíny 

  1. modul
Řízení týmu a vedení konzultací s klienty
2. modul
Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací
3. modul
Time management a zvládání stresu, cesta dál 
místo konání PRAHA      29. - 30. 1. 2020 15. - 16. 4. 2020 20. - 21. 5. 2020

 

Organizační pokyny

Kurz Efektivní komunikace pro zaměstnance daňových a účetních kanceláří je tvořen třemi dvoudenními moduly po 14ti hodinách, které na sebe logicky navazují. Kurz je primárně nabízen jako ucelený program. Po absolvování všech tří kurzů obdrží účastníci certifikát.

Moduly lze absolvovat i jednotlivě:

Kurz se konají v Praze.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310310 29.01.2020 2020-01-29T09:00:00+01:00 - 21.05.2020 2020-05-21T17:00:00+02:00 Praha, Jugoslávská 620/29, zasedací místnost Asociace rodinných firem, z. s. 1 Ing. Lenka Mrázová, FCCA
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD
přihlásit na termín

Přednášející

Kurz, který povedou dvě lektorky, které se budou průběžně střídat ve výkladu a vzájemně se doplňovat ve cvičení, kombinuje vhodný poměr teoretického základu a praktického přístupu. Těžiště kurzu je v modelových situacích, případových studiích, hraní rolí a praktickém nácviku.

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Daňová poradkyně. Po 21 letech v oblasti daňového poradenství a auditu ve středně velké firmě (Proxy) a v korporaci (PwC) vyměnila sféru přesných čísel, zákonů a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Je architektkou L&D programů pro firmy nejrůznějších segmentů a velikostí, auditorkou age managementu, lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti lidského kapitálu; v roce 2018 absolvovala u prestižní britské organizace Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a stala se certifikovaným HR Managerem.