Publikace

Na úvod roku jsme pro vás připravili nové publikace - Daňová judikatura, Cestovní náhrady, Roční zúčtování, Zákoník práce

Publikováno 06.01.2022

Mezi novinky, nabízené v rámci e-shopu, patří:

Daňová judikatura Díl III. a IV. - sbírka nejdůležitějších judikátů, které ovlivnily daňovou praxi

Zákoník práce 2022 - sešitové vydání - stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021 - podrobný výklad reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytujíProblematiku cestovních náhrad řeší hned dvě novinky. Najdete v nich aktuální sazby náhrad, všechny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce, zásadní změny v poskytování cestovních náhrad při vysílání pracovníků v rámci mezinárodního poskytování služeb. Vše doplněno  názornými příklady:
Cestovní náhrady v 350 příkladech

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce