Zprávy z akcí

Zákonem roku 2020 se stala bankovní identita

Publikováno 22.04.2021

V úterý, 20. dubna, byly vyhlášeny výsledky Zákona roku 2020. Vyhlašování proběhlo netradičně v on-line prostředí. Na prvním místě se, s výrazným předstihem, umístil zákon o bankovní identitě, který přináší možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální, státem uznané identifikace občanů. Druhou příčku obsadila novela zákona o technických požadavcích na výrobky, konkrétně bezplatný přístup k technickým normám. Třetí místo v anketě obsadil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který podnikatelům dává možnost získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě.

Právě možnost zpětného uplatnění daňové jako Zákon roku 2020 společně předložili JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob a JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu.

Jsem moc rád, že na hezkém třetím se umístil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty. Jde o moderní, podnikatelsky orientované, ekonomicky logické a v neposlední řadě také systémové řešení, které i v minulosti KDP ČR prosazovala. Toto řešení pomůže podnikatelům získat nezbytné volné finanční prostředky nejen v současné nelehké situaci, ale i v jiných podobných případech, jako je havárie, ztráta trhu či nemoc. Zákon pomůže nejen velkým společnost, ale i drobným a malým podnikatelům. Příprava normy byla vzorně komunikována s odbornou veřejností a byly zohledněny mnohé připomínky například KDP ČR. I díky tomu se výrazně zjednoduší a usnadní zavedení normy do praxe,“ uvedl k výsledkům ankety Jiří Nesrovnal.

Pořadí Téma Výsledek
1 Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě)    72,9 %
2 Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky) 9,3 %
3 Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru) 6,9 %
4 Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce) 5,5 %
5 Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona) 5,4 %

Na vyhlášení vítězů ankety se můžete podívat zde.