Setkání s osobností, guvernérem ČNB, Jiřím Rusnokem

Tisknout
Publikováno 14.09.2020

Povídání s Jiřím Rusnokem, guvernérem ČNB, o odborných i volnějších tématech, zorganizovala pro svoje členy společně Komora daňových poradců ČR a Komora auditorů ČR. Diskuse se dotkla mimo jiné i rozpočtové odpovědnosti či neodpovědnosti státu a aktuálních návrhů vlády na různé daňové změny včetně zrušení superhrubé mzdy s výrazným negativním rozpočtovým dopadem či reálnosti provést důchodovou reformu. Podle Jiřího Rusnoka není zdaleka Česká republika ohrožena nějakou existenční rozpočtovou krizí, na druhé straně mu schází určitá fiskální odpovědnost a koncepce změn, protože je jasné, že dnešní výdaje nás budou dlouhodobě zatěžovat a splácení dluhu brzdit rozvojové projekty a financování důležitých věcí v budoucnu. Na otázku receptu pro dobrého manažera a lídra odpověděl, že důležitou vlastností je nalezení správných lidí, jejich motivace a vedení. Jednoduše vytvoření prostoru pro to, aby každý dělal, co umí nejlépe a byl schopen pracovat v týmu.  Z pozitivních ohlasů účastníků bylo vidět, že se akce povedla a všem účastníkům tak i touto formou děkujeme za příjemné setkání.