Aktuality

Trénink "Řízení týmu a příprava konzultací s klienty"

Publikováno 21.01.2022

Zveme Vás na online kurz "Řízení týmu a přípravu konzultací s klienty". Kurz, který povedou lektorky Lenka Mrázová a Hana Vykoupilová, se skládá ze 4 lekcí a dalších bonusů pro účastníky.

Rozvržení kurzu:

  • formát online 4 x 3 hodiny jedenkrát za měsíc + aktivity v mezičase
  • čas a termíny: vždy od 13:00-16:00 hod, termíny: 1.2., 8.2., 15.2., 22.2.2021 - vždy úterý

Výhody on-line formátu:

  • možnost natrénovat komunikační dovednosti v současné převládající formě komunikace
  • nabytí jistoty případ, kdy je nečekaně potřeba přejít z osobní schůzky na online
  • trénink spočívá nejen v tréninku obsahu (komunikace, vyjednávání), ale také v přímém tréninku online formy pro ty, pro něž dosud nebyla komfortní
  • nad rámec prezenční výuky zařazujeme „fígle a tipy“ pro online formát, vše v bezpečném, empatickém prostředí
  • nad rámec online výuky zařazujeme blok "vedení schůzky či jednání online“
  • na co se připravit, co nepodcenit, co o sobě „online“ říkáme, i když nemluvíme :)
  • kurz má díky rozložení v čase charakter výcvikového programu s možností tréninku a aktivit v mezidobí
  • pro ty, kteří dobrou komunikaci a schopnost jednání potřebují pro kvalitní výkon své profese se „nevyplatí“ čekat na prezenční formát, protože každé otálení znamená potenciální ztrátu nových příležitostí, dobře uzavřených dohod a kvalitní vedení týmu lidí, se kterým spolupracují

Více informací a registrace do kurzu kdpcr.cz/rizeni-tymu-a-vedeni-konzultaci-s-klienty-2022