Tiskové zprávy

Česko-slovenské daňové fórum 2018

Publikováno 18.05.2018
Autor: Ing. Petra Pospíšilová

Brno, 18. května 2018 – Včera Komora daňových poradců ČR zahájila, v pořadí již 11. ročník, dvoudenního diskusního semináře. Fórum je tradiční příležitostí k diskusi českých a slovenských daňových poradců společně se zástupci veřejné a státní správy a zástupci Nejvyššího správního soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenské republiky. 
Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, ve svém úvodním vystoupení konstatoval, že legislativa je neustále v pohybu. Tyto změny, mají dopad na rozhodování soudů. Zatěžují tak všechny, kteří se touto legislativou musí řídit. Konečným důsledkem je snižování počtu těch, kteří jsou schopni všechna pravidla dodržovat, zvyšuje se podíl autoritativních zásahů státu a oslabuje se pocit právní jistoty, autority práva, institucí a důvěry v ně. 
Alena Schillerová, ministryně financí, potvrdila, že cílem její práce je spravedlivý a efektivní výběr daní, stabilní a předvídatelné prostředí, rovné podmínky pro podnikání a stabilní příjmy veřejných rozpočtů.
Toško Beran, ředitel Odboru legislativy Finanční správy a správy Sekce daní a cel MF SR, představil „index daňové spolehlivosti“. Jde o motivační prvek, hodnocení daňových subjektů z hlediska jejich dobrovolné daňové disciplíny s benefity, mezi které patří například vrácení nadměrného odpočtu ve výrazně kratší době. 
Hlavními body odborné části konference byla témata k aktuálnímu stavu a vývoji daňové legislativy, daň z příjmu právnických osob ve spojitosti s problematikou daňově uznatelných a neuznatelných výdajů včetně základní podmínky daňové uznatelnosti a vymezení příjmů fyzických osob z pohledu daně z příjmů. Jednotlivá témata přednesli odborníci z praxe, kteří se dané problematice věnují podrobně. V následné moderované diskusi se k prezentovaným tématům vyjádřili také zástupci soudů. 

Ing. Petra Pospíšilová                                           

prezidentka KDP ČR                                       
T: +420 731 423 975                                       
E: prezident@kdpcr.cz                                     

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 837 daňových poradců a eviduje 1037 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org

Název souboru Velikost
TZ_Česko-slovenské daňové fórum 2018 394KB Stáhnout