Publikace

Novinka v e-shopu Daňové zákony a účetnictví k 1. 1. 2022

Publikováno 02.02.2022

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, zákon o evidenci tržeb, české účetní standardy, vybrané pokyny Ministerstva financí ČR a profesní a související předpisy. 
V publikaci jsou obsaženy také Stanovy KDP ČR, Etický kodex KDP ČR a Disciplinární řád KDP ČR a také Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Nové vydání podle stavu k 31. 12. 2021 s vyznačením změn od 1. 1.2022 je právě v prodeji v našem e-shopu!