Kvalifikační zkoušky

Termíny kvalifikačních zkoušek pro rok 2022

Publikováno 02.06.2021

Prezidium KDP ČR schválilo na svém zasedání dne 11. května 2021 termíny pro konání dílčích částí kvalifikačních a rozdílových zkoušek v roce 2022 a obsahové zaměření jednotlivých dílčích částí zkoušky. 

Termíny zkoušek pro rok 2022:

Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

Ústní část

JARO 2022 1. 8. 2021  -  31. 1.  2022 11. 4. 2022 12. 4. 2022 27. - 28. 4. 2022
PODZIM 2022 1. 2. - 31. 7. 2022 11. 10. 2022 12. 10. 2022 26. - 27. 10. 2022

 

Obsahové zaměření zkoušek pro rok 2022:

Dílčí zkouška 

 

Obsahové zaměření

1.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů.

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nemovitých věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů.

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

Zkušební okruhy - DPFO; DPPO; DPH; spotřební a ekologické daně; daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy; daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.