Kvalifikační zkoušky

Informace k písemným zkouškám v termínu JARO 2021

Publikováno 11.03.2021

Písemné části zkoušky ve dnech 19. - 20. 4. 2021 jsou plánovány prezenčně v Brně v několika zařízeních hotelového typu současně. Organizace zkoušek bude přizpůsobena přijatému aktuálnímu krizovému vládnímu opatření, ze kterého vyplývá, že konání profesních zkoušek je povoleno za dodržení maximálního počtu 10 osob přítomných ve zkušební místnosti a ostatních platných opatření (např. ochrany dýchacích cest). 

Podrobnější informace k organizaci zkoušky obdrží uchazeči v pozvánce ke kvalifikační zkoušce. Pozvánky  bude kancelář Komory rozesílat emailem ve dnech 15. - 16. 3. 2021, na emailovou adresu uvedenou uchazečem v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky.

Uchazeči, kteří neobdrží pozvánku ke kvalifikační zkoušce ve shora uvedeném termínu, nechť se obrátí písemně nebo telefonicky na paní Alenu Štrosovou (strosova@kdpcr.cz, tel.: 542 422 323) nebo podatelnu Komory (kdp@kdpcr.cz, tel: 542 422 311) do 26. 3. 2021.

Upřesnění ke zkušební místnosti případně další informace k organizaci zkoušky pak obdrží uchazeči také emailem, nejpozději 7 dnů před konáním zkoušek.