Konference a semináře

Převod práva nakládat jako vlastník

Publikováno 01.02.2020
Převod práva nakládat jako vlastník

Představujeme úvodní panel druhého dne Česko-slovenského daňového fóra, 14. - 15. 5. 2020, hotel Continental Brno.

Obsahem příspěvku bude diskuze ke konceptu převodu práva ve světle judikatury ESD a jejich praktická aplikace. Panelisté se budou věnovat zejména aktuálním otázkám dodávek v rámci kartových programů (zejména pohonné hmoty) - judikát Vega International či dodávkám v rámci řetězových dodávek, kdy zákazník objednává u obchodníka, ale zboží je dodáváno přímo výrobcem apod.

MODERÁTOR
Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
PANELISTÉ
Mgr. Ing. PETR TOMAN, daňový poradce, viceprezident KDP ČR, člen Sekce DPH a Sekce pro profesní otázky při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. MIRIAM PATIOVÁ, daňová poradkyně, členka MLK pre DPH, spotrebné dane a clo, SKDP

DISKUSE
Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.
SOUDCI NSS ČR v panelech pro 2. den: JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ, JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, LL.M., Ph.D.
SOUDCI NS SR v panelech pro 2. den: JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD., JUDr. PETRA PRÍBELSKÁ, PhD.

Přihlašování na ČS-SK fórum
14. - 15. 5. 2020, Brno