Konference a semináře

On-line seminář - Daně z příjmů s Ing. Ivanou Pilařovou

Publikováno 05.08.2020

Na 13. 8. 2020 jsme pro Vás připravili on-line seminář „Daň z příjmů 2020 s Ing. Ivanou Pilařovou“. Na tento seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím e-shopu KDP ČR.
Objednávkový formulář naleznete – zde.

Dále máte možnost zhlédnout ze záznamu tyto online semináře:

Záznam semináře "Změny v uplatňování DPH pro rok 2020" (12.5.2020)
Lektor: Ing. Václav Benda
Obsah přednášky:
- pravidla stanovení místa plnění při dodání a pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020,
- pravidla pro dodání zboží v řetězci v roce 2020,
- pravidla pro dodání zboží a pořízení zboží s přemístěním v režimu skladu (call-off stock) v roce 2020,
- změny sazeb daně od 1.5.2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb,
- prokazování osv. od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2020,
- režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020,
- správa daně v tuzemsku a změny v roce 2020 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn
  pravidel pro vracení nadměrného odpočtu.

Záznam semináře "Vnitrounijní obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH" (18.5.2020)
Lektor: Marek Reinoha
Obsah přednášky:
- informace o změnách v DPH dotýkajících se vnirtoujiního obchodu se zbožím pro rok 2020,
- dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez
  pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské
  země EU, osvobození od DPH,
- pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik
  povinnosti přiznat daň,
- konsignační sklady.

Záznam semináře "Povinnosti DP podle AML zákona" (26.5.2020)
Lektor: Mgr. Martina Chrástková
Obsah přednášky:
- role a činnosti FAÚ,
- legislativa AML - vnitrostátní i mezinárodní,
- hlavní část je zaměřena na povinné osoby a na přehled povinností podle stávajícího znění AML zákona,
- v krátkosti lektorka zmíní i mezinárodní sankce,
- závěr je zaměřen na IV. a V. AML směrnici a budoucí podobu AML zákona (rozšíření okruhu povinných osob, změna procesu identifikace a kontroly klienta - zejména zavedení zesílené identifikace a kontroly klienta a elektronické identifikace, seznamy politicky exponovaných osob, změny ve správním trestání a vyčlenění problematiky skutečného majitele do samostatného zákona)

Záznam semináře "DPH u dovozu a vývozu v roce 2020" (27.5.2020)
Lektor: Marek Reinoha
Obsah přednášky:
DPH při vývozu zboží:
- definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
- definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
- DUZP při vývozu zboží
- daňové doklady při vývozu zboží
- podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při  vývozu
DPH při dovozu zboží:
- definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
- definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
- celní hodnota při dovozu zboží
- základ daně při dovozu zboží
- datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
- daňové doklady při dovozu zboží

Záznam semináře "Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů" (10.6.2020)
Lektor: Marek Reinoha
Obsah přednášky:
- poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
- poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
- poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
- poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DP

Záznam semináře "Řetězení daňových ztrát z pohledu Nejvyššího správního soudu" (2.7.2020)
Lektor: Ing. Mgr. Vít Křivánek
Obsah přednášky:
- Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí sp. zn. 8 Afs 58/2019 vyjádřil k principu tzv. řetězení daňových ztrát ve vztahu k právní úpravě prekluzivní lhůty zakotvené v ustanovení § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů.