Konference a semináře

Nový termín Česko-německého semináře

Publikováno 24.06.2020

Konání Česko-německého semináře bylo přesunuto z důvodu pandemie na příští rok. Obsah semináře zůstává zachován včetně společenského programu. Registrace na seminář bude spuštěna 1. září 2020.

Dotazy, či předběžné přihlášky směřujte na email vanatkova@kdpcr.cz, tel. 542 422 329.

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá ve dnech 22. - 23. dubna 2021 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu.

     


 

 

 

 


* Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu

* Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny *

*  Přeshraniční příklady z praxe

* Propojení českých a německých daňových poradců

* Případové studie *


Jedná se o další seminář z řady plánovaných seminářů na přeshraniční daňovou problematiku a jeho cílem je propojení českých a německých daňových poradců. Seminář je určen pro české a německé daňové poradce a osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. 

Jednacími jazyky na konferenci jsou čeština a němčina se zajištěným simultánním tlumočením.

Podrobné informace najdete na www.kdpcr.cz/csde-seminar2021