Konference a semináře

Konference na téma "Anonymita v éře digitalizace aneb transparentnost v daních"

Publikováno 11.11.2019

Letáček konference

Éra digitalizace přináší dynamické změny ve společnosti, oblast daní nevyjímaje. Ztráta anonymity, důraz na transparentnost a množství nástrojů cílených na zvýšení a vynucení si dodržování daňových zákonů se stávají realitou. Konference se pokusí přinést odpovědi na otázky, jak je to nově s mlčenlivostí profesí daňových poradců a advokátů, co přináší registr skutečných vlastníků, jaké jsou první zkušenosti se společným standardem pro výměnu informací, jaký je nejnovější vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce daňových správ a její odraz v judikatuře a co nového nás čeká v oblasti zamezení daňových úniků.

Konferenci pořádá dne 21. listopadu 2019 IFA Česká republika ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR na VŠE v Praze.

Akce se koná za podpory:

 

Podrobný program najdete na www.kdpcr.cz/ifa2019 včetně informací k registraci na konferenci.

Kontakt:
Marcela Vaňatková

tel. 542 422 329
e-mail: vanatkova@kdpcr.cz