Publikace

I tzv. "malé" daně mohou způsobit velké problémy. Nechte se jimi provést v nových komentářích s příklady!

Publikováno 05.02.2022

Daň silniční - zohlednění aktuální judikatury a zápisů z koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR,  podrobně popsány konkrétní situace na spoustě příkladů z praxe včetně souhrnných příkladů k dani silniční s vyplněnými daňovými přiznáními
Spotřební daně - jednoznačným a srozumitelným způsobem vysvětluje problematiku spotřebních daní upravených zákonem o spotřebních daních, který je za stávajícího stavu velmi rozvláčný a vzhledem k častým a rozsáhlým novelám pro laika nepřehledný, doplněno 7 komplexními příklady z praxe.
Využijte možnosti nákupu prostřednictvím našeho e-shopu.

Komentář k dani z nemovitých věcí - komentář k jednotlivým paragrafům zákona o dani z nemovitých věcí, komplexní příklady zdanění pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, včetně řešení ve formě vyplněného daňového přiznání,  anotace vybraných rozhodnutí NSS, aktuální znění vyhlášky o formulářových podáních.