Daňové novinky

Zápis z Koordinačního výboru ze dne 19.5.2021

Publikováno 27.05.2021

Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 19.5.2021, který obsahuje 7 uzavřených příspěvků:

  • 575/24.03.21 Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů
  • 576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti
  • 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí
  • 578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti
  • 579/19.05.21 Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních
  • 580/19.05.21 Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné samostatného užívání
  • 582/19.05.21 Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů
  • 583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví

Další Koordinační výbor se uskuteční 16.6.2021 od 13:00.