Konference a semináře

Slovensko-české fórum 2019

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci se Slovenskou komorou daňových poradců pořádá XII. ročník diskusního semináře Slovensko-české fórum ve dnech 11. - 12. dubna 2019 v Bratislavě v Hotelu Holiday Inn. Seminář bude zaměřen na komplexní řešení aktuálních otázek daně z příjmů a daně z přidané hodnoty s důrazem na praxi z pohledu dvou právních systémů.

Přihlašování na SK-ČS fórum

Hlavní témata semináře jsou:

1. den - Stálá provozovna - porovnání stálých provozoven z pohledu legislativy SR a ČR, z pohledu daně z příjmů PO, agenturní, služeb a digitální stálá provozovna, pravidla pro vyčíslení základu daně, problémy v praxi a praktické příklady (cash/akruální princip); pohled soudců - výklad smluv a OECD komentáře, praktické zkušenosti, aplikovatelnost jazykových verzí a OECD komentářů.

2. den - Zdaňování odměn jednatelů a členů orgánů obchodních společností a odměn z podílů na zisku, uplatnění DPH na služby jednatele.​
          - Povinnost státu vrátit DPH z nedobytných pohledávek ve státech, které tuto upravu v legislativě nemají.
           - Služby cestovního ruchu u necestovek.

Jako přednášející za českou stranu vystoupí, Ing. Jiří Nesrovnal, Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., Ing. Stanislav Kryl a Mgr. Ing. Robert Bezecný. V panelové diskusi dále vystoupí soudci Nejvyššího správního soudu, JUDr. Barbara Pořízková a JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

Podrobný program si stáhněte níže.

 

Název souboru Velikost
SK_ČS_fórum_2019_program.pdf 894KB Stáhnout