Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

On-line: Řízení týmu a vedení konzultací s klienty

Komunikace založená na vzájemném respektu, naslouchání, osobním ne-hodnocení a hledání společného řešení je základem každého úspěšného vztahu. V tomto modulu se účastníci dozvědí, na co se v komunikaci s druhým soustředit, jaké jsou potřeby vlastní a jaké druhé strany, jak se připravit na konzultaci s přidanou hodnotou pro klienta a jak ji vést.

Výhody on-line formátu:

 • možnost natrénovat komunikační dovednosti v současné převládající formě komunikace
 • nabytí jistoty případ, kdy je nečekaně potřeba přejít z osobní schůzky na online
 • trénink spočívá nejen v tréninku obsahu (komunikace, vyjednávání), ale také v přímém tréninku online formy pro ty, pro něž dosud nebyla komfortní
 • nad rámec prezenční výuky zařazujeme „fígle a tipy“ pro online formát, vše v bezpečném, empatickém prostředí
 • nad rámec online výuky zařazujeme blok "vedení schůzky či jednání online“
 • na co se připravit, co nepodcenit, co o sobě „online“ říkáme, i když nemluvíme :)
 • kurz má díky rozložení v čase charakter výcvikového programu s možností tréninku a aktivit v mezidobí
 • pro ty, kteří dobrou komunikaci a schopnost jednání potřebují pro kvalitní výkon své profese se „nevyplatí“ čekat na prezenční formát, protože každé otálení znamená potenciální ztrátu nových příležitostí, dobře uzavřených dohod a kvalitní vedení týmu lidí, se kterým spolupracují

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky.

Obsahová náplň

 • Principy efektivní komunikace
 • Aktivní naslouchání
 • Cyklus efektivní komunikace – od úvodu k závěru a potvrzení
 • Znalost vlastních potřeb a znalost a potřeb partnera
 • Příprava konzultace
 • Klient, potenciální klient a jeho očekávání
 • Profesní a osobní potřeby poradce  
 • Vedení konzultace a její přidaná hodnota pro klienta
 • Příprava vedení porady / konzultace
 • Efektivní vedení porad a jednání
 • Body language a vizuální styl, který mi pomůže

BONUS PRO ÚČASTNÍKY: 30 minut individuální konzultace 

Kurz je součástí vzdělávacího cyklu "Efektivní komunikace pro daňové poradce", který dále obsahuje následující workshopy. Jednotlivá témata jsou provázány a logicky na sebe navazují. 

Práce probíhá v malých skupinkách.

ROZVRŽENÍ KURZU:

 • formát online 4 x 3 hodiny jedenkrát za měsíc + aktivity v mezičase
 • čas a termíny: vždy od 13:00-16:00 hod, termíny: 1.2., 8.2., 15.2., 22.2.2021 - vždy úterý

Organizační pokyny

Drobné občerstvení zajištěno. Oběd si účastníci zajišťují individuálně. V ceně kurzu jsou podkladové materiály.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310310 01. ‑ 22. 02.(Út‑Út) 2022-02-01T13:00:00+01:00 2022-02-22T16:00:00+01:00 6 Ing. Lenka Mrázová, FCCA
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD
přihlásit na termín

Přednášející

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Leadership mentorka, byznys a tým koučka, designérka workshopů. Po 21 letech v daňovém poradenství a auditu v Proxy a PwC se nyní již 8 let věnuje rozvoji leaderů a podpoře start-upů a žen v byznysu. Je mentorkou v programech Odyssey, Equilibrium, Minerva 21, BPW na rozvoj talentovaných žen; ve start-upových akcelerátorech Impact HUB a Laboratoř Nadace Vodafone. Je členkou ACCA – Britské asociace certifikovaných účetních. Je členkou EMCC – European Mentoring and Coaching Council, kde je akreditována jako Senior Practitioner pro individuální koučování a Foundation úroveň pro týmové koučování.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Je architektkou L&D programů pro firmy nejrůznějších segmentů a velikostí, auditorkou age managementu, lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti lidského kapitálu; v roce 2018 absolvovala u prestižní britské organizace Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a stala se certifikovaným HR Managerem.

Doporučené publikace

Jak psát, aby se to dalo číst Jak psát, aby se to dalo číst
260 Kč s DPH
Skladem