Využíváte služeb daňového poradce? Na odevzdání přiznání je nejvyšší čas

Publikováno 17.06.2021
Autor: Ing. David Hubal

Podnikatelé, kterým vyplňuje přiznání k dani z příjmů daňový poradce, mají letos čas do čtvrtka 1. července. Pokud se poradce dopustí chyby, může po něm poplatník vymáhat náhradu škody.

Většina podnikatelů, kteří využívají služeb daňového poradce nebo mají ze zákona povinný audit, už přiznání za rok 2020 odevzdala, ostatní mají nejvyšší čas.

Vyplnit a odeslat berňáku jej musejí do pondělí 1. července. V týž den musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou daň.

Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání (dále jen DAP) zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu každoročně lhůta do prvního červencového pracovního dne. Za běžných okolností musí doručit do konce března na finanční úřad plnou moc, letos ovšem stačí dokument odevzdat spolu s daňovým přiznáním.

Svěřit své daně poradci může každá osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy. Letos výjimečně do 3. května respektive 1. června odevzdali daňové přiznání ti, kteří si jej vyplňují sami. Šlo o více než dva miliony poplatníků. Větší benevolenci finančních úřadů vláda umožnila kvůli dopadům pandemie covid-19.

Podle loňského průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank si na přípravu přiznání najímá daňového poradce už zhruba třetina tuzemských drobných podnikatelů. Za jeho služby zaplatí průměrně 2000 korun.

Kdo se povinnosti nevyhne?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) podávají na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun. Pokud má podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se snižuje na šest tisíckorun.

Nebojte se oslovit experta

Oslovit poradce se podle expertů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály, nebo od letošního roku nevyužívají novinku v podobě paušální daně.

Služeb poradců využívá stále více podnikatelů, kteří se ve výjimkách, slevách či odpočtech nevyznají.

„Daňovému poplatníkovi se v Česku žije krušně, stíhá ho spousta povinností a současný právní řád se rychle mění. Sám mám problém vyznat se v zákoně o dani z příjmu. Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je v daňových zákonech tolik, že je ani neumím spočítat,“ říká daňový poradce David Hubal.

Jednoduché daně přitom slibuje vláda už několik let. V roce 2020 byla sice přijata novela zákona o dani z příjmu, k zásadnímu zjednodušení a odstranění výjimek ale nevedla.

Paušály jsou jednodušší

V případě paušálů jde o jednoduchou matematiku. Daňové kalkulačky či interaktivní formuláře za vás daň snadno vypočítají samy. Poplatník potřebuje znát jen výši svých ročních (zdanitelných) příjmů, paušál, který využívá, a základní slevy, které mu stát nabízí.

Ostatní se mohou od poradce dočkat cenných rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů. Pokud přece jen udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škody.

„Daňoví poradci musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

K profesionálnímu přístupu poradce patří plnění stanovených smluvních závazků, pojištění odpovědnosti a upozornění klientů na blížící se termíny pro odevzdání přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

Zájemců o odklad přibývá

Zájemců o odklad z dubnového termínu na červencový v poslední době rychle přibývá. V roce 2017 využily v Česku této možnosti zhruba dvě pětiny firem a patnáct procent fyzických osob. V roce 2019 už šlo o téměř třetinu podnikatelů.

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců rychle stoupá. Od roku 2013 do roku 2020 narostl více než trojnásobně,“ říká Blanka Štarmanová.

Důvodů je několik. Pro mnoho živnostníků je praktickým důvodem k odkladu přiznání a zaplacení daně nedostatek peněz na účtech na počátku kalendářního roku. „Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají,“ upozorňuje daňový poradce KODAP Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech.

Pozor na pokuty!

Pokud se s přiznáním poplatník, jenž využívá služeb poradce, opozdí po 1. červenci pouze o méně než pět pracovních dnů, žádné sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout 8. července, což je datum, dokdy ještě může podat DAP bez postihu. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhne.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta bude minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům pak neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin. Roční penále činí aktuálně 14,25 procenta (je tvořeno repo sazbou ČNB, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů).

Blanka Štarmanová připomíná poplatníkům ještě jedno úskalí: „Daňový poradce sice o nutnosti provedení platby, její výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje, peníze na účet za něj ale nepošle.“ Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on.

Dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.


Zdroj: BusinessINFO.cz 17.06.2021 (17:41:01)