Pět rad: co sníží daň z příjmů, jak je to se slevami a co se nedaní

Publikováno 26.02.2021
Autor: Bc. Blanka Marková

Povinnost odevzdat vyplněné daňové přiznání za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. Vyplnit růžový formulář správně a neudělat zbytečnou chybu, není někdy snadné. Na nejčastější dotazy čtenářů odpovídá daňová poradkyně Blanka Marková ze společnosti Ekofi.

1. Prodej soukromého majetku

Dotaz:
Prodal jsem starý obraz po rodičích, utržil jsem za něj 300 tisíc korun. Mám to řešit v daňovém přiznání?

Odpověď: Ne, obraz byl vaším soukromým majetkem. Kdybyste za něj utržil víc než pět milionů korun, musel byste takový příjem – byť by byl osvobozený od daně – hlásit příslušnému správci daně nejpozději v termínu, ve kterém se podává daňové přiznání.

Tato povinnost se týká věcí, které se nezapisují do speciálních rejstříků. Pokud by tedy šlo o obraz, za nějž byl někdo ochotný zaplatit přes pět milionů korun, potom musí prodávající finančnímu úřadu tento příjem oznámit. Jestliže by šlo o umělecké dílo, které se zapisuje do zvláštního seznamu, hlásit se nic nemusí.

Na oznámení má nově Finanční správa zvláštní tiskopis, ale nic se nestane, když je sepíšete volnou formou nebo přijdete za správcem daně ohlásit věc do protokolu. Pozor, při nesplnění této povinnosti hrozí pokuta minimálně 0,1 procenta z nepřiznaného příjmu, což je u pěti milionů 5 tisíc korun.

Pokud jde o prodej soukromého majetku, zdanění podléhá jen zisk z prodeje nemovitostí, které jste vlastnil méně než pět let (od roku 2021 to bude 10 let), nebo v nich žil méně než dva roky. A z prodeje aut, letadel či lodí, jejichž majitelem jste byl kratší dobu než rok. Platí, že příjem přiznat musíte, danit budete jen v případě zisku.

2. Odpočet úroků

Dotaz:
Manželka má byt na hypotéku, kterou sjednávala ještě dřív, než jsme se vzali. Platíme ji samozřejmě společně. Žena je teď na rodičovské a bez příjmů, mohu si odečíst zaplacené úroky já?

Odpověď: Není to možné. Odpočet na zaplacené úroky může uplatnit jen ten, kdo je zapsán na smlouvě o úvěru, tedy vaše manželka. Můžete se ale obrátit na banku s žádostí o změnu smlouvy (bude zpoplatněna) a nechat se do dokumentu připsat jako druhý dlužník. V tom případě si příští rok budete moci zvýhodnění uplatnit.

3. Sleva na poplatníka

Dotaz:
V roce 2020 jsem byl evidován na úřadě práce a do zaměstnání nastoupil až v říjnu. Jak vysokou slevu na poplatníka mohu uplatnit?

Odpověď: I když jste pracoval jen část roku, můžete si uplatnit celou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Pro vás bude výhodné podat si daňové přiznání sám. S velkou pravděpodobností se vám totiž vrátí zálohy na daň, které za vás odvedl zaměstnavatel za říjen až prosinec 2020, protože zaměstnavatel v běžném měsíci počítá jen s poměrnou částí slevy na poplatníka, celkem na vás tedy uplatnil slevu jen 3 x 2 070 = 6 210 korun.

4. Dary na charitu

Dotaz:
Daroval jsem peníze v rámci různých sbírek i formou DMS. Mohu si o ně snížit daňový základ?

Odpověď: Daňový základ si můžete snížit, jestliže je váš dar nejméně 1 000 korun a nejvýše 30 procent základu daně. Platí přitom, že se jednotlivé dary mohou sčítat. Podmínkou však je, že od příjemců daru budete mít potvrzení, což v případě pouličních sbírek ani DMS není pravděpodobné. Pokud jste však poslali peníze přes účet, oslovte příjemce s prosbou o potvrzení.

Jestliže jste nestihli termín 15. února, dokdy bylo třeba předat podklady mzdové účtárně zaměstnavatele, a chcete dar uplatnit, budete si muset podat daňové přiznání sami.

5. Střídavá péče a zvýhodnění na děti

Dotaz:
Jsme rozvedení a děti máme ve střídavé péči. Jak na ně můžeme uplatnit slevu?

Odpověď: Podmínkou je, že rodiče neuplatní zvýhodnění současně: v daňovém přiznání musíte uvést takový počet měsíců, aby dohromady u vás obou a u jednoho dítěte nepřesáhl zvýhodňované období jeden rok. Zároveň k daňovému přiznání přiložte vy i vaše bývalá manželka prohlášení, v němž uvedete, na které měsíce kdo z vás zvýhodnění uplatňuje.

Ohlídejte si termín pro úhradu daně.

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bývá každoročně 1. duben. Jde o termín, do kterého nejdéle musí daňoví poplatníci odevzdat svá daňová přiznání. Zároveň jde o nejzazší termín, do kterého musí být vypočtená daň z příjmů připsaná na účet místně příslušného finančního úřadu.

A jak zaplatit daň? Nejjednodušší je to bankovním převodem. Vždy je třeba uvést předčíslí 721 – to znamená, že platíte daň z příjmů. Pak za pomlčkou následuje číslo podle kraje:

 • Praha 721-77628031/0710
 • Středočeský kraj 721-77628111/0710
 • Jihočeský kraj 721-77627231/0710
 • Plzeňský kraj 721-77627311/0710
 • Karlovarský kraj 721-77629341/0710
 • Ústecký kraj 721-77621411/0710
 • Liberecký kraj 721-77628461/0710
 • Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
 • Pardubický kraj 721-7 7622561/0710
 • Kraj Vysočina 721-67626681/0710
 • Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
 • Olomoucký kraj 721-47623811/0710
 • Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
 • Zlínský kraj 721-47620661/0710


Variabilní symbol platby je vaše rodné číslo bez lomítka. Platit můžete i hotově, přímo v pokladně finančního úřadu, anebo poštou, složenkou typu A.Zdroj: iDNES, 26.02.2021 (00:00:04)