Daňové novinky a rady: co se nedaní, kdo podává přiznání a kdo nemusí

Publikováno 19.02.2021
Autor: Bc. Blanka Marková

Vyplňování daňového přiznání za rok 2020 se mnozí obávají proto, že kvůli pandemii dlouhodobě dostávali ošetřovné či náhradu mzdy. Jak se tyto příjmy promítnou do růžových formulářů? Stručně řečeno: nijak.

Pokud zaměstnanec zůstával doma s náhradou mzdy v rámci covidové podpory, nemusí kvůli tomu podávat daňové přiznání samostatně. „Když je přece jen bude vyplňovat sám, nemusí nic vypočítávat, vše potřebné najde v Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele,“ uklidňuje Blanka Marková ze společnosti Ekofi.

Ti, kdo byli doma kvůli nemoci, karanténě či nezletilým dětem a čerpali nemocenské či ošetřovné, nebudou tyto peníze danit. Do daňového základu si nemocenské a ošetřovné nezapíší ani OSVČ – i v tomto případě je příjem od daně osvobozen. Podnikatel jej do daňového přiznání vůbec neuvádí.

Pokud zaměstnanec dostává od svého zaměstnavatele úhradu zvýšených nákladů při práci z domova (může jít například o vyšší spotřebu elektřiny, vody, plynu, využívání vlastního vybavení, internetu...), nejsou tyto výdaje zahrnuty ve mzdě, a tudíž ani předmětem daně z příjmů. „Na straně zaměstnavatele jsou to daňově uznatelné náklady, je však třeba prokázat, že jde o kompenzaci zvýšených nákladů zaměstnance,“ doplňuje Michal Jelínek z poradenské společnosti V4Group.

A jaké jsou další daňové novinky?

1. Konec superhrubé mzdy, vyšší sleva na poplatníka

Od 1. ledna 2021 byla zrušena superhrubá mzda. Zaměstnanci již ve výplatě za leden najdou víc peněz, protože daň se bude počítat z nižšího základu. Podnikatelé si tuto úlevu naplno uvědomí až za rok, až budou vyplňovat daňové formuláře za rok 2021, letos s ní ještě počítat nemohou. Stejně tak zvýšená sleva na poplatníka, která se po dlouhých letech vyhoupla z 24 480 na 27 840 korun, se objeví až v příštím daňovém přiznání.

2. Pro rodiče, penzisty a bohatší lidi: vyšší limity

Vzhledem k růstu průměrné a minimální mzdy se mění některé limity, které ovlivňují daňové výhody či povinnosti. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, lidově „školkovné“, se zvyšuje spolu s růstem minimální mzdy:

 • 2019: 13 350 korun/rok
 • 2020: 14 600 korun/rok
 • 2021: 15 200 korun/rok

Aby měl rodič nárok na vyplacení daňového bonusu na děti (bonus je to, co dostane navíc, když si díky zvýhodnění na děti vypočte zápornou daň), musí si za rok vydělat v zaměstnání nebo podnikáním (nikoli třeba pronájmy či investováním) minimálně:

 • 2019: 80 100 korun/rok
 • 2020: 87 600 korun/rok
 • 2021: 91 200 korun/rok

Nejvyšší daňový bonus, který může být vyplacen, je za rok 2020 omezen na 60 300 korun. Od roku 2021 nebude žádný limit stanoven, což ocení zejména rodiny s více dětmi.

Pravidelně vyplácené důchody nepodléhají dani z příjmů, pokud nedosáhnou níže uvedených částek. Co je navíc, to i důchodci musí danit:

 • 2019: 480 600 Kč/rok (40 050/měs.)
 • 2020: 525 600 Kč/rok (43 800/měs.)
 • 2021: 547 200 Kč/rok (45 600/měs.)

Povinnost platit sedmiprocentní solidární daň se týká těch, kdo si vydělali za rok víc než:

 • 2019: 1 569 552 korun
 • 2020: 1 672 080 korun
 • 2021: 1 701 168 korun.

Za rok 2021 nepůjde o solidární zvýšení daně, ale o progresivní zdanění částky nad limitem 23procentní sazbou.

3. Pro podnikatele: jiná pravidla pro uplatnění ztráty

Hlavní změnou, která se týká podnikatelů v oblasti uplatnění ztráty, je skutečnost, že ztrátu z roku 2020 bude možné započítat i zpětně do roků 2019 či 2018. Bude k tomu třeba podat dodatečné daňové přiznání. Zvyšuje se i limitní částka pro nutnost odpisů – už majetek pořízený v roce 2020 je možné uplatnit jako jednorázový výdaj v daňové evidenci do 80 000 korun, dosud platil limit 40 000, dražší majetek bylo třeba odepisovat postupně.

4. Darem si lze nově snížit základ až o 30 %

4. února 2021 začala platit novela zákona, jež dočasně zvyšuje částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v případě daru. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně dary, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. „Zatímco ve zdaňovacím období 2019 si šlo darem snížit základ daně maximálně o 15 %, novela umožňuje v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a 2021 odečíst v úhrnu až 30 % základu daně,“ přibližuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdy vyplňovat a kdy nevyplňovat růžový formulář

Pokud si nejste jistí, v jakých případech budete muset vyplnit daňový formulář sami a kdy tuto povinnost nemáte, přinášíme základní přehled nejrůznějších situací. Přehled je jen základní, v případě pochybností se obraťte na daňového poradce.

ANO Kdy vyplňovat přiznání

 • Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například z pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.
 • Máte jednoho hlavního zaměstnavatele a současně ve stejném období i jiné příjmy ze závislé činnosti – nejčastěji dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jestliže je daň z nich daní zálohovou.
 • Nejste zaměstnaní a máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok. Týká se to například důchodců, studentů, lidí na rodičovské.
 • Vykazujete ztrátu z podnikání a budete si o ni chtít zvýšit výdaje v následujícím období.
 • Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.
 • Máte příjmy jen od zaměstnavatele, ale v roce 2020 máte základ daně vyšší než 1 672 080 korun (odpovídá měsíční mzdě 139 340 korun) a budete platit solidární daň.
 • Jste-li OSVČ, v roce 2020 jste neměli příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné, oznamte to správci daně podáním nulového přiznání nebo alespoň prohlášením, že jste loni neměli žádné zdanitelné příjmy.
 • Dostali jste dar hodnotnější než 15 000 korun od někoho nepříbuzného.
 • Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň neodvedl.
 • Obdrželi jste pojistné plnění, které je náhradou mzdy (například u pracovního úrazu). Máte příjmy z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili kratší dobu než tři roky.
 • Vypověděli jste předčasně penzijní připojištění nebo životní pojistku, které jste si uplatňovali v odpočtech.
 • Máte příjem z prodeje nemovitostí, jež jste vlastnili kratší dobu než pět let nebo v nich nebydleli ani dva roky.
 • Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel, které jste nevlastnili ani rok.

NE Kdy nevyplňovat přiznání

 • Jste pouze zaměstnaní. I když uplatňujete úroky z hypotéky, dary charitě, platby životního pojištění – to za vás vyřeší zaměstnavatel, jestliže jste mu dali potvrzení. Pokud jste to nestihli do 15. února, můžete si podat daňové přiznání sami a slevy uplatnit.
 • Máte-li jen příjmy z více zaměstnání za sebou, můžete požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh, musíte mu však dodat potvrzení o zdanitelných příjmech od předešlých zaměstnavatelů.
 • Nemáte příjmy nebo jen ty, které jsou od daně osvobozené (například podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, výživné, nemocenská, stipendium a pojistná plnění, která se netýkají náhrady mzdy).
 • Máte kromě zaměstnání jen příležitostné příjmy (§ 10) do 30 000 korun za rok.
 • Máte výdělky daněné srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z vkladů, dohody o provedení práce do 10 000 korun měsíčně, honoráře za příspěvky do médií do 10 000 korun za měsíc...).
 • Vaše příjmy jsou pouze ze závislé činnosti v zahraničí, které jsou vyňaty ze zdanění v ČR.
 • Dědili jste po někom. Nebo jste dostali dar od příbuzných – výše tohoto daru není rozhodující.
 • Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň odvedl.
 • Máte příjem z prodeje nemovitostí, které jste vlastnili déle než pět let nebo v nich bydleli alespoň dva roky.
 • Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel, jež jste vlastnili více než rok.
 • Dostali jste pojistné plnění, které není náhradou mzdy – třeba peníze z havarijního či úrazového pojištění.Zdroj: iDnes, 19.02.2021 (00:00:04)