Daně 2020: možné úlevy a tipy pro ty, kdo mají příjmy z ciziny

Publikováno 19.03.2021
Autor: Bc. Blanka Marková

Kdo pracoval celý rok pouze v cizině, má to snadné. Daně za něj vyřeší tamní zaměstnavatel. Lidé s přivýdělky za hranicemi by se však nad daňovým přiznáním mohli trochu zapotit. A tak pro ně přinášíme sedm rad a seznam možných odpočtů, které mohou daně snížit.

1. Kde je daňový domov?

Daňové přiznání s příjmy ze zahraničí budete řešit v Česku, pokud jste zde daňovým rezidentem. Status rezidenta se určuje podle toho, kde máte hlavní centrum životních zájmů (bydliště, rodina, výdělek, škola, hobby, bankovní účty, přátelé...). Orientačně se můžete řídit tím, že v dané zemi žijete déle než polovinu roku, ale není to hledisko jediné. Pokud pracujete v Česku a vaším zaměstnavatelem je zahraniční firma, daně za vás jako v jiných případech zúčtuje zaměstnavatel.

2. Kterých příjmů se to týká?

Příjmy daněné v zahraničí řeší smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Mohou to být například příjmy z licenčních poplatků, z pronájmu movitých věcí (vozidel, strojů...) užívaných za hranicemi, případně příjmy sportovců a umělců z činnosti v cizině. Dále pak příjmy z podnikání při vzniku stálé provozovny v zahraničí či příjmy z práce v cizině pro zahraničního zaměstnavatele.

3. Co znamená vynětí a zápočet?

Existují dvě metody zúčtování daní ze zahraničí: metoda vynětí a metoda zápočtu.

Při metodě vynětí uvádíte příjmy ze zahraničí do daňového přiznání. Na základě potvrzení o zdanění v zahraničí se pak tyto příjmy vyjmou ze základu daně a daň se dále počítá z upraveného základu daně nevyňatých příjmů.

Také při metodě zápočtu uvádíte příjmy ze zahraničí do daňového přiznání. Daň se vypočte z celého základu daně a podle potvrzení o zdanění v zahraničí se sníží o daň zaplacenou v cizině.

4. Jak metodu vyúčtování daní vybrat?

Pro příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) lze vždy uplatnit metodu vynětí. U jiného typu příjmů je třeba metodu odvodit z mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. Informace o smlouvách naleznete například na webu ministerstva financí.

5. Jak přepočítat cizí měnu na koruny?

Příjmy z podnikání se do přiznání přepočítávají kurzem ČNB k 31. 12. Pro ostatní příjmy je za zdaňovací období 2020 stanoven přepočítací kurz: euro 26,50 Kč, dolar 23,14 Kč, libra 29,80 Kč, švýcarský frank 24,74 Kč, kuna 3,51 Kč, zlotý 5,93 Kč.

6. Který formulář vyplnit?

Příjmy ze zahraničí, pokud se podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění použije metoda zápočtu, vyplňujete do přílohy číslo 3 daňového přiznání. V papírové podobě není k dispozici, elektronicky je k dispozici v interaktivním daňovém formuláři iDNES.cz.

Potvrzení o příjmech od zahraničního zaměstnavatele nemusí být přeložené úředně, postačí běžný překlad.

7. Jak zohlednit zahraniční spolupráci?

Jestliže podnikáte a vaším odběratelem je zahraniční společnost, tak se ve většině běžných případů příjem od zahraničního partnera v daňovém přiznání neuvádí odděleně od ostatních příjmů. I když jako podnikatel dodáváte zboží do zahraničí, zdaňujete příjmy v tuzemsku. Pokud byste prodávali v zahraničí ve vlastním obchodě, zpravidla po šesti měsících by vám vznikla stálá provozovna a příjmy byste řešili v cizině.

Jaké lze uplatnit daňové odpočty

Takzvané odpočty jsou ta část daňových úlev, které nejprve někde zaplatíte, pak o danou částku snížíte daňový základ a vypočtete daň. Tím ušetříte. To, co můžete kvůli snížení daňového základu platit, je dané zákonem a má to přesná pravidla.

Dobročinné dary a dárcovství krve: Odečíst lze minimálně 1 000 korun, maximálně 30 procent daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i spolkům, dětským oddílům, sportovním klubům, obcím… Potřebujete potvrzení od příjemce daru. To můžete získat, i když pravidelně posíláte třeba DMS. Dokonce si můžete vyžádat potvrzení od několika dárců a do minimální tisícovky dary sečíst.

U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun. Pokud darujete kostní dřeň nebo orgán, můžete si odečíst dokonce 20 000 korun od základu daně z příjmů. Podmínkou darování krve či plazmy je, aby bylo bezplatné.
Ušetříte: „Zatímco ve zdaňovacím období 2019 si šlo darem snížit základ daně maximálně o 15 %, novela umožňuje v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a 2021 odečíst v úhrnu až 30 % základu daně,“ upozorňuje  Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Úroky z úvěru na bydlení: Jde o úroky z hypoték a ze stavebního spoření, pokud si půjčíte jiným způsobem, daňové zvýhodnění nevyužijete. Daňový základ lze snížit maximálně o 300 000 korun za rok. Potvrzení o zaplacených úrocích dostanete od banky automaticky poštou nebo e-mailem.

Pokud nemovitost splácíte jako manželé, bude odečítat úroky z daňového základu ten, kdo je uveden na smlouvě o úvěru. Na to pozor, pokud je zapsán ten, kdo je současně na rodičovské a nemá zdanitelné příjmy, úleva propadne.
Ušetříte: 15 % ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 korun.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření: Odečíst lze maximálně 24 000 korun ročně, nutné je přitom naspořit vlastními silami (nezapočítává se tedy případný příspěvek zaměstnavatele) 36 000 korun (prvních 12 000 zakládá nárok na státní příspěvek, až pak je možný odpočet).

Podmínkou je, že smlouva bude trvat do vašich 60 let a přitom minimálně pět let (to je omezení pro lidi 55+). Potvrzení obdržíte od penzijní společnosti.
Ušetříte: až 3 600 korun.

Životní pojištění: Ročně lze odečíst 24 000 korun ze zaplaceného pojistného, příspěvek zaměstnavatele se do limitu nepočítá. Smlouvu je třeba mít aspoň pět let a nevypovědět ji dřív než v 60 letech. Mnohdy se nepočítá celé pojistné, odečítají se různá připojištění. Potvrzení o správné částce zašle pojišťovna.
Ušetříte: až 3 600 korun.

Odborové příspěvky: Je možné si odečíst až 3 000 korun ročně. Potvrzení dostanete od odborové organizace.
Ušetříte: až 450 korun.

Zkoušky z dalšího odborného vzdělávání: Daňový základ lze snížit až o 10 000 korun za rok (zdravotně postižení 15 000 korun). Je to však složitá kategorie, kde se vyplatí konzultace s poradci. Neuplatníte třeba kurz angličtiny, byť ji pro zaměstnání potřebujete. „Z praxe a z komunikace se správci daně vyplývá, že většina žádostí o uznání slevy nesplňuje náležitosti,“ podotýká poradkyně Blanka Marková.
Ušetříte: až 1 500 Kč, ZTP 2 250 Kč.

Konzultace poskytly: Blanka Marková z Ekofi.cz a Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars


Zdroj: iDNES 19.03.2021 (00:00:03)