Témata a komentáře

Poslední možnost podat daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce

Publikováno 23.06.2022
Autor: Komora daňových poradců ČR

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání nepodávají pouze podnikatelé, ale i ti, kterým vyjde za zdaňovací období příjem vyšší než 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjem, který zdanění nepodléhá, či ten, u kterého je daň vybírána 15% srážkovou daní (například příjmy z DPP do 10 000 Kč při nepodepsání prohlášení poplatníka k dani). Od roku 2023 by se tento limit měl zvednout na 25 000 Kč.

Zaměstnanec, pokud nemá během roku žádné další příjmy podléhající zdanění, žádá o zúčtování daní svého zaměstnavatele, který provede tzv. roční zúčtování daní. Jestliže měl během roku více zaměstnání, žádá o zúčtování daní svého posledního zaměstnavatele , kterému bude muset doložit všechna potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalých zaměstnavatelů, u kterých během kalendářního roku pracoval.

Osoby, které jsou v paušálním režimu, daňové přiznání ani přehledy podávat nemusí (kromě zákonných výjimek, například když během roku začali vykonávat závislou činnost).

Jak vybrat daňového poradce?

Jestliže se podnikatel či jiná osoba rozhodli, že chtějí podat přiznání s pomocí daňového poradce, musí si takového poradce nejdříve vybrat na stránkách Komory daňových poradců ČR, kde jsou k nalezení všichni daňoví poradci, kteří splnili zákonné podmínky k výkonu této činnosti.

Podnikatelé mohou činnost daňových poradců využívat jako poradenství během výkonu samostatné výdělečné činnosti, k zastupování před finančním úřadem, ale i k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Ve většině případů zhotoví vedle daňového přiznání také přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

V každém profilu daňového poradce najdete obory, na které se specializuje. Pro zhotovení daňového přiznání je nutné hledat specializaci „daň z příjmů fyzických osob“ či „daň z příjmů právnických osob“. Prostřednictvím jednotlivých profilů lze daňové poradce kontaktovat a domluvit se s nimi na podrobnostech. V detailu profilu je také zobrazeno, zda konkrétní osoba přijímá nové zakázky.

Udělení plné moci daňovému poradci

Pro to, aby za klienty mohl daňový poradce podat daňové přiznání, stačí pouze sepsat dokument o udělení plné moci, jehož vzor vám zpravidla pošle konkrétní daňový poradce k podepsání. Jak by taková plná moc měla vypadat, se můžete podívat v tomto článku.

Výhody podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce

To, že své daňové přiznání svěříte do rukou odborníka, nese svoje výhody. Jaké to jsou?

  • Klienti nemusí složitě vyhledávat informace v legislativě
  • Za chyby neručí osoba, které se daňové přiznání týká, ale spadají do odpovědnosti daňového poradce
  • Daňový poradce je vázán mlčenlivostí ohledně všech daňových záležitostí klienta
  • Komora dohlíží na činnost daňových poradců a případně uděluje sankce


Do kdy vám finanční úřad musí vrátit přeplatek na dani?

  • Při podání osobní formou: do 1. dubna 2022
  • Při podání elektronickou formou: do 2. května 2022
  • Při využití služeb daňového poradce: do 1. července 2022Zdroj: FINANCE.cz, 23. 6. 2022 00:01