Edita Ševcovicová: Regulace podnikatelského prostředí je složitá, občas se ale blýskne na lepší časy

Publikováno 10.05.2022
Autor: Mgr. Edita Ševcovicová

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců ČR (KDP), členkou odborné sekce účetnictví KDP, zkušebním komisařem KDP a zástupcem KDP v Národní účetní radě. Umí dát do souvislosti ekonomické, účetní a daňové aspekty. Má zkušenosti daňové poradkyně, které využívá i při organizaci vzdělávání na míru a při psaní odborných článků a knih. Její specializací jsou souvislosti účetnictví a daní, fúze a podnikové kombinace.

Podnikatelské prostředí v České republice dlouhodobě trpí vysokou mírou regulatoriky. A není to ani tak otázka momentální situace, spíše důsledek historického vývoje v našem geopolitickém prostředí. Ono to totiž ani v okolních zemích, například v Německu nebo v Rakousku, není o moc lepší. A nejde přitom jen o složitost daňových zákonů, což je samozřejmě jeden z významných aspektů, ale i o celkový přístup státu k regulacím všeho druhu, které sice někdy souvisí s harmonizací pravidel v Evropské unii, někdy jsou ale čistě českou specialitou.

Už založení firmy nebo začátek podnikání fyzické osoby, zápis do obchodního rejstříku nebo získání živnostenského listu a následné se zorientování ve všech dalších povinnostech, které můžou začínat u registrace na finančním úřadu a mohou končit třeba u pravidel pro dodržování bezpečnosti práce nebo nastavení pravidel pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR, je komplikované. Když bychom si vypsali všechny pravidla a povinnosti, které musí podnikatel, který je navíc ve většině případů i zaměstnavatel, dodržovat bude to opravdu dlouhý seznam.

Samostatnou kapitolou jsou pak daňové zákony. O zjednodušení daně z příjmů se mluví mnoho let, nakonec se ale vždy snaha, něco s tím udělat, utopí v hledání kompromisů a snaze nalézt politickou i odbornou shodu. Podobně DPH. Když bychom se podívali na původní podobu a rozsah zákona, když se systém DPH zaváděl, bude jeho rozsah určitě méně než poloviční. Obecně v zákonech platí, že snaha o nalezení dokonalé formulace s cílem pokrýt všechny možné praktické situace nakonec často vede k tomu, že sice existuje obrovské množství pravidel, která ale nakonec vedou k tomu, že je obtížné se v nich vyznat a pracovat s nimi a nakonec stejně nezabrání podvodům, které si vždycky najdou nějakou boční cestu.

Je ale férové říct, že jsou i pozitivní příklady, kdy se stát snaží situaci zlepšit. V poslední době lze uvést například zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun nebo snahu o digitalizace agend ve veřejné správě. Konkrétně všechny veřejné instituce mají za povinnost připravit a zavést komunikaci a provádění veřejnoprávních úkonů prostřednictvím portálového prostředí, což v praxi znamená, že by mělo být možné vyřídit se státem vše přes webové stránky, aniž by se muselo chodit na úřady nebo něco někam posílat poštou či přes datovou schránku.

V řadě případů je také rozumné si na některé záležitosti najmout externí odborníky a přenést na ně nejen odbornou práci, ale také starosti a odpovědnost. Pokud se budeme držet daní, potom právě daňoví poradci, evidovaní u Komory daňových poradců ČR, můžou nejen garantovat svoji odbornost, protože museli při vstupu do profese složit náročnou odbornou zkoušku, ale díky zákonu o daňovém poradenství, kterým se musí řídit, mají také povinnost být pojištěni na škody, které by případně při výkonu daňového poradenství mohli způsobit. Typickou škodou je přitom pokuta nebo penále za případný daňový doměrek. Daňoví poradci ale také mají přísnou povinnost mlčenlivosti, takže vztah klienta a daňového poradce je možné budovat a skutečné důvěře. Dnes už přitom dávno neplatí, že například účetnictví je jen nutná evidence historických operací podnikatele. Právě zkušení daňoví poradci dokážou z účetních dat připravit řadu reportů, které pomůžou v plánování podnikání a zlepší podnikatelům ekonomické vnímání jejich situace. V neposlední řadě daňoví poradci mají zkušenosti při zastupování klientů u finančního úřadu a mohou tak ušetřit podnikatelům mnoho času a často i peněz při řešení případných daňových sporů.

Že se občas blízká na lepší časy se dá uvést ještě na jednom přikladu. Sněmovna totiž schválila přelomové opatření, které zlepší předvídatelnost rozhodování soudů. Nově se totiž stanovuje povinnost zveřejňovat všechna soudních rozhodnutí, a to i nižších soudů. To ve svém důsledku znamená, že nemělo docházet k různorodým soudním rozhodnutím ve stejných nebo podobných věcech a soudní praxe by se měla ještě více sjednotit.


Zdroj: zivnostvikroku.cz, 10. 5. 2022 07:40