Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Česko-německý daňový seminář 2021

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá ve dnech 20. - 21. července 2021 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro české a německé daňové poradce a osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. 

Obsahová náplň

* Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu * Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny *
*  Přeshraniční příklady z praxe * Propojení českých a německých daňových poradců * Případové studie *


Podrobný program semináře najdete na www.kdpcr.cz/csde-seminar2021

Organizační pokyny

Na Česko-německý daňový seminář se přihlásíte prostřednictvím e-shopu KDP ČR. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost. Účastnický poplatek obsahuje účast na konferenci, odborné materiály, občerstvení a účast na společenském večeru.

V ceně je účastnický poplatek, materiály, simultánní tlumočení, občerstvení v průběhu semináře a účast na společenském večeru. Po 31. květnu se výše účastnického poplatku zvyšuje na 6.500 Kč vč. DPH pro DP, pro veřejnost na 7.500 Kč vč. DPH.

Ubytování není součástí ceny. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. Účastníci semináře mají možnost využít zvýhodněných cen za ubytování v hotelu Vienna House Plzeň. Více informací 
 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310705 20.07.2021 2021-07-20T13:30:00+02:00 - 21.07.2021 2021-07-21T16:00:00+02:00 301 00 Plzeň301 00 Plzeň, U Prazdroje 64/7, Kongresové centrum Plzeňského prazdroje 8 Christoph Czaja
Daniel Dinkgraeve
Andreas Fietz
Jan Grunert
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Miroslav Jandečka
Věra Jankovcová
Simone Klein
Thomas Linse
JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.
Ing. Michal Roháček
Nico Schmidkonz
Prof. Dr. Christian Schmidt
Pavel Šnobl
Tomáš Urbášek
Martin Valášek
přihlásit na termín

Přednášející

Christoph Czaja

Christoph Czaja

daňový poradce a Senior Manager u PwC v Německu, specialista na s mezinárodní daňové právo. U PwC je hlavní kontaktní osobou pro otázky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

Daniel  Dinkgraeve

Daniel Dinkgraeve

advokát zaměřující se daňové trestní právo, má bohaté zkušenosti se zastupováním osob i společností v národních i mezinárodních daňových otázkách. Vlastní advokátní kancelář v Mnichově.

Andreas Fietz

Andreas Fietz

Daňový poradce, partner kanceláře TLI VAT Services v Mnichově, která se specializuje na posuzování přeshraničních a mezinárodních otázek a dále na zobrazování daňově právních postupů v ERP-systémech.

Jan Grunert

Jan Grunert

Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte v Mnichově. Je odpovědný za německé a mezinárodní sociální zabezpečení a témata související s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Má 15 let odborné praxe.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Daňová poradkyně, soudní znalkyně, náhradní členka Prezídia KDP ČR získala praktické zkušenosti na vrcholových manažerských pozicích v tuzemských firmách i mezinárodních korporacích. Od roku 2020 působí ve vlastní daňové a znalecké kanceláři. V oblasti daní se specializuje na poskytování poradenství zejména německy mluvícím klientům a v oblasti znalectví na trestné činy daňové.

Miroslav  Jandečka

Miroslav Jandečka

daňový poradce a auditor, řídící partner BDO Česká republika. Zaměřuje se především na daňové otázky v mezinárodním kontextu a možnosti daňového plánování. Jeho specializací je princip mezinárodního dvojího zdanění, nastavování daňových struktur. Má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací komplexních podnikových transakcí, fúzí (jak na straně kupujícího, tak na straně prodávajícího), finančního auditu i přípravy účetní závěrky.

Věra Jankovcová

Věra Jankovcová

daňová poradkyně a auditorka, partnerka daňového oddělení odpovědná především za problematiku mezinárodního zdanění. Je vedoucí sekce German Desk (služby pro německy hovořící klientelu) v BDO Česká republika.

Simone Klein

Simone Klein

Simone Klein je ředitelkou týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte ve Stuttgartu. Je zodpovědná za tým více než 35 zaměstnanců a má přes 20 let odborné praxe v této oblasti.

Thomas Linse

Thomas Linse

advokát, daňový poradce, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

advokátka, členka Legislativní rady vlády, členka Redakční rady Bulletinu KDP ČR, spoluautorka komentáře daňového řádu vydaného C. H. BECK

Ing. Michal  Roháček

Ing. Michal Roháček

vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně, Generální finanční ředitelství

Nico Schmidkonz

Nico Schmidkonz

Referat für Internationales Steuerrecht des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat

Prof. Dr. Christian Schmidt

Prof. Dr. Christian Schmidt

daňový poradce, vedoucí Kompetenčního centra pro mezinárodní daňové právo, PwC, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

Pavel  Šnobl

Pavel Šnobl

Senior manažer v týmu specialistů na daň z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se na služby v oblasti mobility zaměstnanců, daně z příjmů fyzických osob a mezinárodní koordinaci sociálního a zdravotního pojištění. Této oblasti se věnuje přes 16 let.

Tomáš Urbášek

Tomáš Urbášek

Působí jako Partner v Daňovém a právním oddělení PwC, kde se specializuje zejména na daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové prověrky a zastupování klientů v daňovém řízení.

Martin Valášek

Martin Valášek

Daňový poradce v daňovém oddělení společnosti LeitnerLeitner v Praze se specializací na daň z přidané hodnoty z hlediska českého a EU práva. Martin má rozsáhlé praktické zkušenosti se zastupováním mezinárodních klientů při prvotním posuzování a následném vedení pravidelné DPH agendy v České republice.

Doporučené publikace