Témata a komentáře

Daně 2021: Vše, co jste chtěli letos vědět, ale neměli se koho zeptat

Publikováno 29.03.2022
Autor: Bc. Blanka Marková

Do odevzdání růžového formuláře zbývá jen pár dnů. Vyplnit, podepsat a odevzdat daňové přiznání v základní lhůtě je potřeba do pátku 1. dubna 2022. Pokud využijete naše interaktivní formuláře, zadáte jen nejnutnější údaje a výpočty se provedou automaticky. Snížíte tak riziko chyb.

„Odesíláte-li daňové přiznání elektronicky, máte o měsíc víc času, než když formuláře nesete na úřad osobně či posíláte poštou,“ upozorňuje Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi.cz. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky připadá letos na pondělí 2. května 2022.

Nezapomeňte, že daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Nejjednodušší je zaplatit daně bankovním převodem. Vždy je třeba uvést předčíslí 721 – to znamená, že platíte daň z příjmů. Pak za pomlčkou následuje číslo podle kraje:

 • Praha 721-77628031/0710
 • Středočeský kraj 721-77628111/0710
 • Jihočeský kraj 721-77627231/0710
 • Plzeňský kraj 721-77627311/0710
 • Karlovarský kraj 721-77629341/0710
 • Ústecký kraj 721-77621411/0710
 • Liberecký kraj 721-77628461/0710
 • Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
 • Pardubický kraj 721-77622561/0710
 • Kraj Vysočina 721-67626681/0710
 • Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
 • Olomoucký kraj 721-47623811/0710'
 • Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
 • Zlínský kraj 721-47620661/0710


Variabilní symbol platby je vaše rodné číslo bez lomítka. Platit můžete případně i hotově v pokladně finančního úřadu. Anebo poštou, složenkou typu A.

Na otázky čtenářů odpovídá daňová poradkyně

Abyste neudělali zbytečnou chybu, přiznali své příjmy správně a uplatnili i případné slevy, odpočty, paušální výdaje a splnili řádně své daňové povinnosti, přinášíme odborné rady daňové poradkyně Blanky Markové ze společnosti Ekofi.cz.

1. PŘIVÝDĚLKY

Vyrobil jsem kamarádce nábytek do kuchyně. V podstatě za náklady. Ona ale potřebovala doklad o zaplacení, tak jsme sepsali dohodu. Inkasoval jsem 60 000, ale výdaje byly 58 000 korun. Teď mi kolega říkal, že bych měl podat daňové přiznání. Je to tak?


Ano, kolega má pravdu. Existují sice hranice, do kterých není třeba podávat daňové přiznání, ale ty se vždy týkají příjmů, nikoli zisku. A váš příjem byl 60 000 korun. Můžete však proti němu postavit výdaje 58 000, takže daň budete počítat z 2 000 korun. O příjmech a výdajích byste si měl vést evidenci.

Baví mne rukodělné činnosti – háčkování, paličkování, vyšívání. Své výrobky vystavuji na internetu a občas i nějaký prodám. Příjmy nejsou vysoké, vejdou se do 6 000 korun za rok, takže nemusím podávat daňové přiznání. Ale nejsem si jista, jak je to s tou pravidelnou činností – prý bych měla mít živnostenský list. Je to nutné i při tak nízkých příjmech?

Skutečně jde o pravidelnou činnost, a protože předem nemůžete nízké příjmy předpokládat, měla byste mít živnostenské oprávnění. Pokud jste současně zaměstnaná a týká se vás pardon na zdanění přivýdělků do 6 000 korun, nebudete povinna sama podávat daňové přiznání, můžete požádat o zúčtování zaměstnavatele. Finančnímu úřadu nemusíte nic oznamovat, mohou vás však vyzvat, abyste prokázala nízké příjmy.

V roce 2021 jsem si přivydělal tím, že jsem známému připravil webové stránky s e-shopem. Strávil jsem tím docela dost času, a tak jsme se dohodli na odměně 40 000 korun. Vím, že musím podat daňové přiznání, ale netuším, jak je to s výdaji – ty skutečné nejsou vysoké, kolem 5 000 korun. Nemohl bych použít procentní výdajový paušál?

Záleží na tom, jak budete peníze přiznávat. Protože píšete, že jde o ojedinělou záležitost, předpokládám, že je to takzvaný ostatní příjem podle § 10 zákona o dani z příjmů. Tam lze uplatnit procentní výdaje jen u zemědělských činností, jinak je nutné uvádět výdaje skutečné. Na druhou stranu u § 10 nemusíte řešit následné sociální a zdravotní pojištění. Výdajový paušál 60 procent byste mohl využít, kdybyste na činnost měl živnostenské oprávnění. Pokud jste současně zaměstnán, při příjmu 40 000 byste nemusel řešit sociální pojištění (až do příjmu 42 540 korun za rok), zdravotní pojištění byste platil ze skutečného zisku.

K třicátým narozeninám jsem od svého dědečka dostal velkorysý finanční dar na pořízení domu – osm milionů korun. Je to část z toho, co získal prodejem firmy. Jde o dar od příbuzného, musím ho danit?

Dar v příbuzenské linii není předmětem daně z příjmů a daň darovací již neexistuje. Z vašich peněz vám tedy kvůli daním nic neubude. Máte však povinnost správci daně (finančnímu úřadu) oznámit, že jste obdržel částku nad 5 000 000 korun. V případě, že byste dostal něco, co se dá dohledat ve veřejných registrech (například v katastru nemovitostí), tuto povinnost nemáte.

2. RODIČE A DĚTI

Jsem student a zároveň podnikám. Bydlím v domě u rodičů. Nejsme si jisti, jak je to se slevami, které můžeme uplatnit.


Dobrou zprávou je, že v podstatě všechny. Vy si uplatníte slevu na poplatníka (27 840 korun) i slevu na studenta (335 korun měsíčně, tj. za rok 4 020 korun). Vaši rodiče (přesněji jeden z nich) pak mohou uplatnit i zvýhodnění za vyživované dítě, pokud vám ještě nebylo 26 let.

Studuji v kombinovaném studiu a sestra v řádném. Obě současně pracujeme, shodou okolností ve stejné firmě. Mně však mzdová účetní odmítla přijmout potvrzení o studiu. Je to správně?

Odpověď je poněkud komplikovanější. Záleží totiž na vašem věku a také na tom, jakou školu studujete. Takže slevu na studenta můžete využívat standardně do 26 let, v případě doktorandského studia do 28 let. Současně platí, že slevu mohou uplatnit studenti vysoké školy (i distančního či kombinovaného studia), pokud však studujete střední školu, nelze slevu využít u dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formy. Jde-li o daňové zvýhodnění, které uplatňují vaši rodiče, pokud k vám mají vyživovací povinnost, platí to samé, jen hranice věku je vždy 26 let (na doktorandské studium se v tomto případě nehledí).

Máme roční dcerku, přítelkyně je na rodičovské dovolené. Mohu si uplatnit zvýhodnění na dítě, když nejsme sezdaní? A slevu na vyživovanou manželku? Přítelkyně nemá příjem, jen rodičovskou.

Zvýhodnění na dítě uplatnit můžete – jste rodič, žijete v jedné domácnosti. Sleva na vyživovanou manželku však není pro vás – píšete, že nejste sezdaní a manželství je podmínka této úlevy.

Není mi jasný princip daňového bonusu na děti. Je to tak, že mohu mít něco jako zápornou daň? Že mi stát dá peníze navíc?

Přesně tak. Jen je třeba splnit podmínky. Tou hlavní je, že máte děti, které vyživujete a žijete s nimi v jedné domácnosti (alimenty se tedy nepočítají). Druhou podmínkou je, že jste si v roce 2021 vydělal v zaměstnání či podnikáním alespoň 91 200 korun. Pokud to splňujete a vypočtete si daň nižší, než je celkové daňové zvýhodnění na děti, stát vám vyplatí rozdíl mezi těmito částkami. Například: daň po slevách vám vyjde 5 000 korun, daňové zvýhodnění na jedno dítě je za rok 15 204 korun. Stát vám doplatí 10 204 korun rozdílu.

Syn se nám narodil v lednu 2021, manželka byla na mateřské, pak na rodičovské. Které příjmy se počítají do limitu 68 000 korun za rok pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku?

Do limitu se počítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmu i ostatní příjmy. Také důchody a příjmy z nemocenské, tedy i peněžitá podpora v mateřství. Rodičovský příspěvek, sociální dávky a případné výživné na jiné děti nikoli.

3. PRONÁJMY

Zdědila jsem po babičce garsonku. Protože mám svou bytovou situaci vyřešenou, budu ji pronajímat. Není mi jasné, jestli se někde musím registrovat nebo stačí jen prostě podat daňové přiznání.


Varianta B je správně. Povinnost registrovat se nemáte, bude stačit podat daňové přiznání.

Koupil jsem byt, který budu pronajímat. Přečetl jsem si, že splátku hypotéky, kterou jsem si na byt vzal, nemohu použít jako výdaj, ale mohu uplatňovat takzvané odpisy. Smím současně použít i 30procentní paušál?

Skutečně musíte evidovat odpisy. V případě nemovitosti budou rozloženy na 30 let a budou v prvním roce 1,4 procenta kupní ceny, v dalších letech 3,4 procenta. Takže například u garsonky za dva miliony jde v prvním roce o 28 000, v dalších letech o 68 000 korun za rok. Existuje i varianta zrychleného odepisování, zde je výpočet složitější, 30 let zůstane zachováno, ale v prvních letech odepisujete více.

Evidovat odpisy musíte v každém případě. Pokud se rozhodnete pro daňovou evidenci, a tudíž vyčíslení reálných výdajů, odpisy budou činit jeden z těchto evidovaných výdajů. Když zvolíte 30procentní paušál, budete odpisy jen evidovat, ale jako výdaj je neuplatníte – je to proto, aby byla jasná aktuální hodnota majetku v případě, že byste se v budoucnu rozhodl pro změnu a začal vést evidenci. Pozor však, odpisy není možné uplatnit vůbec, pokud jste nekoupil byt, ale „jen“ družstevní podíl.

Pronajímám chalupu prostřednictvím služby Booking. Prý to z hlediska daní může být problém.

Komplikací může být, že ačkoli s vámi Booking komunikuje v češtině, je to poskytovatel zahraniční. Vás se pak bude týkat povinnost platit DPH. To je daň, která se obvykle malých podnikatelů či pronajímatelů netýká. Vaší povinností bude registrovat se k této dani, podávat v měsících, kdy došlo k příjmu přes Booking, přiznání k DPH a odvést daň 21 procent. Povinnost podávat kontrolní hlášení se vás netýká.

4. PODNIKATELÉ

Kdy je třeba platit zálohy? A musím je hradit, i když mám podnikání jen jako přivýdělek?


Když si jako podnikatel vypočtete daň vyšší než 30 000 korun (po odečtení slevy na poplatníka), je potřeba, abyste platil zálohy na daň z příjmů. Platí to i v případě, že jste současně zaměstnán a vaše příjmy z podnikání tvoří víc než 50 procent.

Jsem v penzi, stále chodím do práce a ještě podnikám. V podnikání eviduji skutečné výdaje. Jsem přihlášena k silniční dani, ale auto nemám v obchodním majetku firmy. Mohu si náklady na provoz vozu odečíst paušálem 4 000 korun za měsíc?

Můžete, ale variantou je i vést knihu jízd a za každý ujetý kilometr lze přičíst základní náhradu, u osobních aut 4,40 koruny. Spotřeba se bere podle údajů v technickém průkazu a náklady na pohonné hmoty lze vyčíslovat podle následujících možností:

a) Reálné výdaje podle paragonů.
b) Cestovní náhrady dle km – není nutné si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot danými vyhláškou, za rok 2021: 27,80 Kč/l benzinu 95; (od 19. 10. 2021 33,80 Kč/l) 31,50 Kč/l benzinu 98 27,20 Kč/l nafty 5 Kč/1 kWh elektřiny.

V roce 2020 jsem byl jako podnikatel ve ztrátě, v roce 2021 také. Bojím se, že rok 2022 nebude o moc lepší. Nepropadne mi ztráta z roku 2020?

O ztrátu si můžete standardně snížit daňový základ v následujících pěti letech, takže máte čas až do roku 2025. V době pandemie navíc platí opatření, které umožňuje ztrátu započíst proti příjmům z předchozího období. Znamená to však podání dodatečného daňového přiznání.

5. ODČITATELNÉ POLOŽKY

Mám hypotéku na byt, který jsem si koupila ještě před manželstvím. Teď jsem na rodičovské a nemám zdanitelné příjmy. Můžeme si zaplacenými úroky nějak snížit daňový základ ? Třeba manžel, nebo si úroky „schovat“ na dobu, kdy budu v práci?


Bohužel, ani jedno není možné. Jedinou cestou by bylo, kdyby se manžel stal spoludlužníkem. To musíte vyjednat s bankou, počítejte s tím, že si za to ústav bude účtovat poplatek, bývá mezi 1 000 a 5 000 korun. To však nelze udělat zpětně. Pokud byste změnu sjednali teď, bude si manžel odečítat úroky až za duben až prosinec roku 2022.

Koupil jsem na hypotéku byt pro syna. Ten zatím bydlí stále s námi (je mu 13 let), takže byt pronajímáme. Jak je to s možností odpočtu úroků?

Úroky nemůžete uplatnit jako odečitatelnou položku, protože neřešíte svou bytovou potřebu. Můžete je uplatnit jako náklad proti příjmům z nájmu (úroky, nikoli celou hypoteční splátku).

Stala jsem se dárkyní krve, v minulém roce jsem byla na odběru třikrát. Nejsem si jista, zda si mohu snížit daňový základ, když mi proplatili cestovné a dostala jsem poukaz na občerstvení.

Ano, v takovém případě je možné snížit si daňový základ, jízdné a poukazy na občerstvení tomu nebrání. Ve vašem případě půjde o celkem 9 000 korun snížení základu, tedy úsporu na dani z příjmů 1 350 korun. Nezapomeňte, že je třeba doložit k daňovému přiznání potvrzení o odběrech.

Na doporučení finančního poradce jsem si předělal životní pojištění, abych platil nižší pojistné. Původní smlouvu jsem vypověděl a založil novou. Jak je to s daňovými úlevami?

Záleží na tom, jak vše proběhlo. Problém je, že původní smlouva byla ukončena, nikoli přepracována na novou. Ukončením došlo k tomu, že máte povinnost dosavadní daňové úlevy dodanit (za deset let zpětně). Vyhnete se tomu v případě, že pojišťovna neposlala odkupné na váš účet, ale rovnou na konto, kam platíte za nové pojištění.Zdroj: idnes.cz, 29.3.2022 00:00

Název souboru Velikost