Témata a komentáře

V čele Nejvyššího správního soudu stanul Karel Šimka z Fakulty právnické

Publikováno 03.02.2022
Autor: Komora daňových poradců ČR

Prezident České republiky jmenoval absolventa i zaměstnance Západočeské univerzity předsedou na dobu 10 let.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. je plzeňský rodák. Na Fakultě právnické ZČU, kterou rovněž absolvoval, od roku 1998 externě vyučuje. V letech 2000 až 2005 na ZČU působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích, nyní jako člen vědecké rady fakulty.

Je v pořadí třetím předsedou novodobého Nejvyššího správního soudu. U zrodu soudu byl v roce 2003 Josef Baxa, kterého v roce 2018 vystřídal Michal Mazanec. Tomu k 31. prosinci loňského roku funkce předsedy zanikla, protože dosáhl věkové hranice 70 let.

Karel Šimka byl nejprve civilním a exekučním soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a odnedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců.

Kromě Západočeské univerzity vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva.

Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.


Zdroj: Info.zcu.cz, 03.02.2022 (09:36:02)