• Informace
  • Hodnocení kurzu ze strany účastníků - dlouhodobý kurz...

Hodnocení kurzu ze strany účastníků - dlouhodobý kurz

Publikováno 26.06.2015

"Celoroční odborný jazykový kurz angličtiny pořádaný Komorou daňových poradců ČR považuji za velmi přínosný pro všechny daňové poradce, mezi jejichž klienty patří nebo budou patřit anglicky mluvící osoby. Všichni, kdo mají znalosti alespoň na úrovni středně pokročilých, ocení kombinaci rozšíření slovní zásoby odborné angličtiny a jejího začlenění do vysvětlení jednotlivých daňových témat a řešení připravených konkrétních problémů a dotazů klientů v bloku s Ing. Vladimírem Zdražilem a intenzivního opakování anglické gramatiky prokládaného praktickými dialogy a tréninkem mluveného projevu v daňové oblasti s odbornou lektorkou Mgr. Marcelou Rodovou. Kurz, který zahrnuje všechny oblasti potřebné pro práci daňového poradce (účetnictví, přímé daně, nepřímé a majetkové daně, mezinárodní zdanění i daňový proces), považuji za vhodný pro všechny, kteří musejí nebo chtějí zvládnout svou práci i v anglickém jazyce a nemají možnost ji trénovat v rámci nadnárodních poradenských subjektů."
Ing. Otakar Machala, QUD, daňový poradce

"V práci jsem používala angličtinu téměř denně, ale pouze pro vyřizování krátkých mailů. Cítila jsem potřebu zdokonalit se v mluvené komunikaci a odborný kurz angličtiny, který nabízela Komora daňových poradců, se mi zdál k tomu vhodný. Moje očekávání nezklamal. Kurz probíhal jednou za měsíc. Vždy předem jsme se dozvěděli téma, o kterém se bude hovořit, a slovní zásobu, se kterou budeme pracovat. Přiznám se, že jsem přípravě na hodinu moc času nevěnovala, vždy jsem si slovíčka jen v rychlosti přečetla. Ale kolegové, kteří se připravovali svědomitěji, si nemohli vynachválit namluvenou verzi slovníčku, která jim pomáhala naučit se i správnou výslovnost. V dopoledním bloku jsme se věnovali konverzaci na předem dané téma z oblasti daní nebo účetnictví. Hned na první lekci jsem zjistila, že jen se slovníkem nevystačím a je třeba na hodiny přibalit i "ÚZetko". Odborná témata, o kterých jsme diskutovali, příklady, které jsme řešili, byly na vysoké odborné úrovni. Musím říci, že z každého dne jsem si odnesla nejen nová slovíčka, ale i něco nového z problematiky daní nebo účetnictví."
Ing. Marta Bajarová, daňová poradkyně