Nepostradatelná pomůcka: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line! Nyní s aktualizací k 1. 9. 2021

Publikováno 29.09.2021

Průvodce MáDáti je soubor podrobných účetních a daňových komentářů ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele – postupy účtování, souvztažnosti, schémata účtování, příklady, nejčastější chyby, omyly a nesprávnosti, vztahy k výkazům, odkazy na právní předpisy – celkem 500 účtových skupin, účtů a analytik. 
MáDáti se na všechno dívá ve vzájemných souvislostech mezi účetnictvím, daněmi a právními předpisy. Je to ucelený a robustní systém, který ale díky hypertextům zůstává přehledný a dobře uvnitř ladí.

Všechny informace se odkazují na příslušné právní předpisy ve stavu k 1. 9. 2021 – téměř 3 tisíce zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a metodických pokynů zpracovaných ve standardu ÚZ.

Pro objednání předplatného na 12 měsíců využijete našeho e-shopu.