Témata a komentáře

Babišův návrh osvobodit naftu od DPH je zmatečný, proti právu EU a s chybami

Publikováno 28.03.2022
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek

Poslanci ANO navrhli osvobodit naftu a benzin od DPH. Návrh novely však obsahuje chyby, zmatečné zdůvodnění a navíc je v rozporu s právem EU.

Že návrh není v souladu s evropskými pravidly, ostatně přiznávají v návrhu i poslanci ANO. Babiš, Schillerová a spol. tak navázali na své působení ve vládě, kdy nejprve v rozporu s tuzemským právním řádem schválili rozhodnutím ministryně financí odpuštění DPH na energie a následně podpořili novelu zákona o DPH, která měla zavést osvobození od DPH na energie s nárokem na odpočet daně a která byla v rozporu se směrnicí EU.

Babiš a spol. chtějí odpustit DPH u pohonných hmot

V reakci na nárůst cen pohonných hmot předložili poslanci hnutí ANO Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a Jana Mráčková Vildumetzová návrh novely DPH, která místo základní 21% sazby DPH na pohonné hmoty zavedla osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Podle předkladatelů novely dopadá zvyšování cen pohonných hmot na všechny příjmové kohorty obyvatelstva, relativně nejvíce jsou však postiženy domácnosti s nízkými a nižšími středními příjmy a malé podniky. Zvyšování prodejních cen pohonných hmot zároveň může vést k nárůstu inflace v důsledku dynamického růstu cen logistických služeb, doplňuje se v důvodové zprávě s tím, že novela by negativní dopady měla zmírnit.

Návrh obsahuje chyby

Návrh poslanců hnutí ANO je však problematický, a to hned z několika důvodů. Předně obsahuje faktické chyby. V článku II návrhu si například tvůrci spletli rok vzniku příslušného zákona o DPH, kdy místo správného označení zákona č. 235/2004 Sb. uvedli č. 235/2005 Sb. Samotné znění novely v první části se pak neshoduje s textem, který je uveden v poslední části – v platném znění zákona.

Jak také upozornilo v připomínkovém řízení ministerstvo financí, důvodová zpráva je zmatečná. V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit, že je zmatečně zpracována důvodová zpráva. V obecné části v části “Předpokládaný́ hospodářský́ a finanční dopad navrhované právní úpravy“ je v jedné větě řečeno, že nicméně inkaso DPH z pohonných hmot je možné čtvrtletně odhadovat na úrovni jednotek miliard korun na úrovni veřejných rozpočtů a hned v další větě je řečeno, že návrh zákona nebude mít hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty.

Vzhledem k tomu, že DPH patří mezi sdílené daně, jejichž výnos se dělí mezi státní rozpočet a rozpočty obcí a krajů, Babišův návrh by měl ve skutečnosti negativní dopad jak na příjmy státního rozpočtu, tak na příjmy obcí i krajů. Podle odhadů ministerstva by šlo o vyšší jednotky miliard korun za čtvrtletí.

Návrh je v rozporu s právem EU

Zřejmě největší problém, který se však s návrhem pojí, je to, že je v rozporu s právem EU. Na nesoulad s evropskými pravidly upozornila prakticky všechna připomínková místa. Podle Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR je předložený návrh zákona problematický z hlediska práva EU hned ve třech rovinách.

Předně je v rozporu s evropským daňovým právem (konkrétně s evropským systémem DPH). Na dodání pohonných hmot se dle směrnicové úpravy totiž uplatní základní sazba DPH. Navrhovanou změnou zákona bychom se dostali do rozporu se směrnicí, neboť ta umožňuje osvobození pohonných hmot dovážených osobami cestujícími ze třetích zemí od daně pouze v rámci množstevního limitu. Konkrétně lze osvobodit pouze pohonné hmoty v běžné nádrži a pohonné hmoty v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů, upřesnil Odbor kompatibility v připomínkách.

Dále podle Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR hrozí nesoulad s právem veřejných podpor EU, jelikož daňové zvýhodnění může mít selektivní charakter, a pak může představovat veřejnou podporu zvýhodňující určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a ty jsou dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie považovány obecně za neslučitelné s vnitřním trhem EU.

Za třetí je podle Úřadu vlády ČR nutné dbát na dodržení materiálního naplnění předpisů evropského rozpočtového práva. Návrhem není prováděna transpozice předpisů EU, jak je chybně uvedeno v obecné části důvodové zprávy, doplnil Odbor kompatibility v připomínkách.

O rozporu s právem EU ví i Babiš

Petr Solský , místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR, v souvislosti s rozporem s právem veřejných podpor EU navíc upozornil, že pokud by daňové opatření kumulativně naplňovalo znaky veřejné podpory a nebyla na něj aplikována některá z výjimek ze zákazu veřejné podpory, mohlo by dojít k poskytnutí protiprávní veřejné podpory. V případě, že by Evropská komise takovou podporu shledala neslučitelnou s vnitřním trhem EU, mohla by nařídit povinnost navrácení této podpory ze strany příjemce, a to včetně úroků.

Paradoxem je, že nesoulad s právními normami EU si uvědomují i autoři návrhu, jelikož v důvodové zprávě sami uvedli: Navrhovaná právní úprava není slučitelná s právem Evropské unie, neboť neumožňuje zavést osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na pohonné hmoty.

Hnutí ANO chtělo porušit evropské normy už loni

Že si hnutí ANO s právními normami u DPH příliš hlavu neláme, ostatně ukázalo, když ještě bylo ve vládě. V reakci na růst cen energií vláda loni v říjnu pověřila ministryni financí Alenu Schillerovou, aby mimořádně prominula DPH za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec roku 2021. Ta tak skutečně učinila a ve Finančním zpravodaji vydala s odkazem na § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, který umožňuje ministrovi financí odpustit daň “při mimořádných, zejména živelných událostech”, generální pardon.

Podle odborníků tím však Schillerová překročila své kompetence a porušila zákon. Ceny energií se stanovují na základě tržních principů, a rozhodně se tak nejedná o žádnou mimořádnou událost. Domnívám se, že v tomto případě došlo k překročení kompetence, kterou zákon ministrovi financí svěřuje, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. § 260 daňového řádu je možný využít v případě mimořádných, zejména živelných událostí. Růst cen energií je nepříjemný, ale na použití § 260 to, myslím, není, připojil se Petr Vondraš, daňový specialista společnosti BDO.

Advokát Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR, pak zvolil ještě ostřejší slova: Prominutí DPH ze strany ministryně je znásilněním ustanovení § 260 daňového řádu. Ani evropský zákonodárce nepředpokládal, že by nějaký stát mohl v tak velkém měřítku zneužít institut prominutí daně. Proto směrnice na tento případ přímo nepamatuje, avšak postup ministryně je v rozporu s jejím duchem.

Odpuštění DPH navíc nebylo jediným pochybným krokem, který ministerstvo financí v souvislosti s nárůstem cen energií udělalo. Vládě totiž zároveň předložilo návrh novely zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022. Evropská směrnice o společném systému DPH však takovýto krok neumožňuje, a pokud by došlo ke schválení novely, bylo by to v rozporu s evropským právem.Zdroj: podnikatel.cz, 28.3.2022 06:00